Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Kontakt dla zgłaszających poważną awarię.

Poważne awarie należy zgłaszać do centrów zarządzania kryzysowego, do których kontakty znajdują się na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.


Informacje ogólne

Zgodnie z art. 271b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska w sprawach: przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz awaryjnego zanieczyszczeniom wód granicznych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (w szczególności tytuł IV tej ustawy) implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z  24.07.2012, str. 1) oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (Dz. U. z 2004 r. nr 129, poz. 1352). Ww. akty prawne regulują kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzi i środowiska.

Szczegółowy zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.). Do ww. zadań należą:

  • kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii;
  • badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska;
  • prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
  • prowadzenie rejestru poważnych awarii.

Inspekcja Ochrony Środowiska współdziała w zwalczaniu poważnej awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia oraz sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków tej awarii.

Krajowe przepisy w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom regulują następujące akty prawne:

 


Występowanie zdarzeń o znamionach poważnej awarii

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000

 

1999

 

1998

 Publikacje i wytyczne

Pytania i odpowiedzi dot. stosowania dyrektywy Seveso

Komitet Kompetentnych Władz (CCA – Committee of Competent Authorities) to gremium, w skład którego wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Komitet został utworzony na podstawie art. 22 dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (zwana Dyrektywą Seveso II).

Podczas jego posiedzeń omawiane są sprawy związane z realizacją obowiązków dyrektywy oraz przekazywane wytyczne praktycznego jej stosowania. W ramach działań Komitetu przedstawiciele władz kompetentnych poszczególnych krajów mają możliwość m.in. zadawania pytań w zakresie interpretacji zapisów dyrektywy. Uzgodnione na zadane pytania odpowiedzi są publikowane do ewentualnego wykorzystania.


Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.