Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W dniach 5-6 grudnia 2017 r. przedstawiciele Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ uczestniczyli w warsztatach Komisji Europejskiej, dotyczących oceny funkcjonowania Europejskiej Agencji Środowiska, oraz obradach Zarządu EEA w Kopenhadze.

Warsztaty były końcowym elementem prowadzonego w ciągu roku przez konsorcjum pod przewodnictwem COWI, na zlecenie Komisji Europejskiej, procesu ewaluacji Europejskiej Agencji Środowiska i Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska EIONET. Obrady koncentrowały się na analizie:
- efektywności w osiąganiu wyznaczonych celów,
- koordynacji współpracy, spójności działań oraz skuteczności mechanizmów zarządzania,
- adekwatności działań do potrzeb i aktualności celów,
- korzyści zapewnianych przez EEA oraz EIONET.
Seminarium poprzedziły m.in. dokonana przez konsorcjum analiza dokumentacji dot. EEA i EIONET, warsztaty z Krajowymi Punktami Kontaktowymi EEA/EIONET w maju br., analiza odpowiedzi zebranych w kwestionariuszach, poprzez wywiady oraz w ramach konsultacji publicznych.

Dalszym etapem prac konsorcjum będzie opracowanie raportu z ewaluacji. Będzie on wkładem do raportu końcowego, który powinna przygotować Komisja Europejska w pierwszej połowie 2018 r.

Obrady trzeciego i ostatniego w tym roku posiedzenia Zarządu EEA koncentrowały się na podsumowaniu tegorocznych działań EEA i KE oraz omówieniu i podjęciu decyzji odnośnie bieżących kwestii i planowanych prac. Zakres obrad objął m.in. proces ewaluacji EEA i EIONET, przeprowadzoną przez KE ocenę monitoringu i sprawozdawczości i plany jej uproszczenia oraz unowocześnienia, nowe zadania dla EEA, m.in. w związku z Unią Energetyczną, rewizję Europejskich Centrów Tematycznych, dokumenty programowe EEA, kwestię podziału zadań między Zarządem a Biurem, a także inne bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem EEA, dot. m.in. budżetu, audytu, spraw pracowniczych. Osiemdziesiąte posiedzenie Zarządu było pierwszym spotkaniem prowadzonym przez nowo wybraną Przewodniczącą Zarządu – Laurę Burke z Irlandii.    

Stronę polską reprezentowały Anna Katarzyna Wiech, Dyrektor DMIŚ GIOŚ, Z-ca przedstawiciela Polski w Zarządzie EEA, oraz Małgorzata Bednarek z DMIŚ GIOŚ, pełniąca rolę Krajowego Punktu Kontaktowego EEA/EIONET.       

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.