Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Projekt CLC2000

Polityka środowiskowa Unii Europejskiej, jak również Polski, wymaga dostępu do aktualnych informacji o sposobach użytkowania ziemi i formach pokrycia terenu. W dotychczasowych działaniach dotyczących ochrony i kształtowania środowiska, Unia Europejska korzystała z informacji pozyskanych w ramach projektu CORINE Land Cover1990 (CLC90), który objął także tereny krajów kandydujących do Unii.

Polska brała również udział w tym projekcie, opracowując bazę danych zawierającą informację o formach pokrycia terenu na obszarze całego kraju w roku 1990.

Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska (EEA) wykorzystuje bazę danych CLC jako narzędzie wspomagające monitorowanie wielu programów sektorowych Wspólnoty. Jednocześnie wskazuje na możliwości wykorzystania tej bazy w realizacji krajowych programów/strategii sektorowych (rolnictwo, transport, leśnictwo), w planowaniu przestrzennym, we wspomaganiu programów rozwoju regionalnego, gospodarowaniu zasobami i jakością wód oraz zasobami przyrody.

W 1999 r. Europejska Agencja Środowiska w porozumieniu z Komisją Europejską podjęła decyzję o aktualizacji danych uzyskanych podczas pierwszej inwentaryzacji CORINE Land Cover1990. W tym celu został ustanowiony nowy projekt pod nazwą Image&CORINE Land Cover 2000 (I&CLC2000), który obejmował kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje akcesyjne i wykonywany jest w formie krajowych projektów CORINE Land Cover 2000 (CLC2000). Zarządzanie projektem I&CLC2000 na poziomie europejskim zostało powierzone Europejskiej Agencji Środowiska.

Polska zgłosiła swój udział w realizacji projektu CORINE Land Cover2000 w lipcu 2001r. Zakończenie prac nastąpiło w czerwcu 2004r.

Projekt krajowy CLC2000 obejmował wykonanie bazy danych dotyczących form pokrycia terenu w 2000r. – baza CLC2000 poprzez aktualizację danych zawartych w krajowej bazie danych CLC90 wykonanej w 1990 roku. Ponadto opracowana została baza zmian pokrycia terenu CLC_Changes, ilustrująca dynamikę zmian w pokryciu terenu, które powstały w okresie 1990-2000. Bazy CLC2000 i CLC_Changes zawierają informacje o formach pokrycia terenu w skali 1:100 000 w podziale na 44 klasy, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w programie CLC2000, z czego na terenie Polski występuje 31 klas.

Informacje o pokryciu terenu w roku 2000r. uzyskano w wyniku wizualnej interpretacji zdjęć wykonanych przez satelitę Landsat 7 ETM TM w 2000 roku (± 1 rok) i dostarczonych przez Europejską Agencję Środowiska w ramach projektu Image2000.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu CLC2000 w Polsce był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pełniący rolę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Współpracy z EEA, natomiast bezpośrednim wykonawcą prac był Instytut Geodezji i Kartografii, który opracował pierwszą bazę krajową CORINE Land Cover 1990 w ramach wielokrajowego projektu PHARE.

Strona Wspólnotowa zapewniła krajom uczestniczącym w projekcie dostarczenie zdjęć satelitarnych, integrację krajowych baz danych CLC2000 i krajowych baz zmian CLC_Changes oraz szkolenie i zarządzenie realizacją projektu na poziomie europejskim. Z kolei kraje odpowiedzialne były za interpretację zdjęć satelitarnych i utworzenie krajowych baz danych CLC2000 oraz krajowych baz zmian CLC_ Changes.

Łączny koszt projektu dla Polski wyniósł 520 kE, w tym 50% kosztów pokryła UE, 50 % kosztów Polska. Po stronie polskiej prace są finansowane były przez GIOŚ ze środków dotacji NFOŚiGW oraz przez IGIK ze środków własnych Instytutu.

Zgodnie za założeniami projektu I&CLC2000 jego wyniki są ogólnodostępne dla stron zainteresowanych, w przypadku ich zastosowań do celów niekomercyjnych.

Warunki rozpowszechniania i wykorzystania produktów projektu I&CLC2000 są uregulowane umową zawartą pomiędzy Europejską Agencją Środowiska a Polską. Do głównych krajowych produktów projektu należą:

  • Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2000 układzie współrzędnych geograficznych i w formacie wektorowym. Minimalny obszar kartowania 25 ha.
  • Krajowa baza danych zmian pokrycia terenu CLC_Changes w układzie współrzędnych geograficznych i w formacie wektorowym. Zmiany interpretowane z dokładnością do 5 ha.
  • Krajowe metadane.

Projekt CLC2006

Projekt CORINE Land Cover 2006 (CLC2006) jest kontynuacją zrealizowanych przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) projektów CLC1990 i CLC2000, a jego podstawowym celem jest dalsze dokumentowanie zmian w pokryciu terenu, jak również gromadzenie i aktualizacja porównywalnych danych w Europie.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.