Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska

O projekcie

W okresie od 9 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje projekt POIS.02.04.00-00-0040/16 pn.: "Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekt realizowany jest w Departamencie Monitoringu Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

  • Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Użytkownicy końcowi: GIOŚ
  • Całkowita wartość projektu: 3 000 000,00 zł
  • Dofinansowanie ze środków europejskich: 2 550 000,00 zł

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody, poprzez pozyskanie kluczowych informacji dotyczących zasięgu występowania wilka i rysia oraz liczebności tych gatunków, w tym informacji o stanie siedlisk, na których występują oraz stanie ochrony i perspektywie ochrony obu tych gatunków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Przedstawiony cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Uzyskanie informacji na temat stanu ochrony wilka i rysia w kraju, w tym informacji nt: oceny stanu populacji, oceny stanu siedlisk, perspektywie zachowania populacji oraz oceny ogólnej stanu ochrony tych gatunków.
  • Uzyskanie informacji z analizy porównawczej wyników tego projektu z wynikami innych projektów z lat poprzednich.
  • Uzyskanie informacji na poziomie regionu biogeograficznego.
  • Uzyskanie w rezultacie najaktualniejszych metod monitoringowych wraz z wprowadzonymi metodami badań genetycznych wilka.
  • Uzyskanie spójności wyników monitoringu wykonywanego w ramach PMŚ z wynikami monitoringu wykonywanego na poziomie obszarów natura 2000 w ramach realizacji planów ochrony i planów zadań ochrony będących w gestii służb ochrony przyrody.
  • Uzyskanie informacji dla służb ochrony przyrody oraz na potrzeby sprawozdawczości do Komisji Europejskiej.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane nowe metodyki monitoringowe dla wilka i rysia, na potrzeby monitoringu stanu środowiska. Wynikami projektu będą opracowania, w których zostaną uzyskanie informacje wymienione w celu projektu.


Wyniki projektu

seminarium

15 października 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się seminarium pn. „Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – wstępne wyniki projektu POIS.02.04.00-00-0040/16”, na którym zaprezentowano wstępne wyniki przeprowadzonych w ramach projektu prac terenowych oraz analiz genetycznych. W spotkaniu otwartym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pana Pawła Ciećko, wziął udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan Sławomir Mazurek oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Lasów Państwowych, parków narodowych oraz eksperci z Instytutu Biologii Ssaków PAN, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”. Poniżej zamieszczono prezentacje multimedialne przedstawione przez koordynatorów projektu ze strony Wykonawcy, Pana Marcina Czernego, Pana dr Wojciecha Śmietanę oraz Pana dr hab. Jakuba Borkowskiego, prof. UWM, reprezentujących firmę KRAMEKO Sp. z o. o. Wyniki pilotażowego monitoringu wilka i rysia publikowane będą sukcesywnie w trakcie jego realizacji na stronie internetowej projektu.

Do pobrania

Program seminarium pn. „Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – wstępne wyniki projektu POIS.02.04.00-00-0040/16”

Metodyka i organizacja prac terenowych: zbiór materiału genetycznego wilka, zimowe tropienia rysia, liczenia odchodów kopytnych na transektach

Analiza materiału genetycznego i ocena liczebności wilka na stanowiskach monitoringowych

Określenie bazy pokarmowej wilka i rysia na stanowiskach monitoringowych

Aktualne oceny stanu ochrony wilka i rysia

Określenie bazy pokarmowej wilka i rysia na stanowiskach monitoringowych


Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.