Marek Haliniak

Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Doktor nauk humanistycznych - rozprawa „Podstawy filozoficzne ewolucji polityki ekologicznej: od instrumentów ochrony środowiska do zrównoważonego rozwoju”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Powołany na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 25 maja 2016 r.

W latach 1990-1991 pracował w Zakładzie Aparatury Procesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Zajmował się tematyką ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych w energetyce.

Po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w 1993 r. pełnił funkcje kierownicze w urzędach administracji. Był m.in. doradcą w Urzędzie Rady Ministrów, wicedyrektorem Departamentu Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska, Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Środowiska, Radcą Generalnym w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialnym za Strategie Zrównoważonego Rozwoju i Strategię Lizbońską, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, wykładowcą w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i zastępcą dyrektora KSAP.

W okresie pełnienia funkcji w korpusie służby cywilnej reprezentował Ministra Środowiska w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu jako przewodniczący. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Chemii Wrocław S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Był sekretarzem Komisji ds. Ekorozwoju oraz Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto był członkiem Zespołu ds. Etyki przy Radzie Służby Cywilnej a także polskim audytorem w GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy).

Jest autorem prac nt. zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej oraz administracji publicznej.

 

Roman Jaworski

Roman Jaworski - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Absolwent Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej.

Od 1996 roku sprawuje funkcje w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ), obecnie, jako Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jest wieloletnim praktykiem i ekspertem w zakresie ochrony środowiska w szczególności w aspektach technologicznych. Nadzorował wiele projektów technicznych inwestycji oraz sporządzał opinie ocen oddziaływania na środowisko. Koordynuje prace związane z przygotowaniem i rozpoczęciem prac realizacyjnych Systemu Informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "EKOINFONET" oraz projekty finansowane ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków norweskiego mechanizmu finansowego.

W latach 1998 - 2000 wykładał nt. Państwowego Monitoringu Środowiska w Akademii Obrony Narodowej dla kadry urzędów centralnych i wojewódzkich.

Jest współautorem licznych publikacji wydanych przez WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim, GIOŚ, Ministerstwo Środowiska i inne, w tym raportów „Stan środowiska w województwie piotrkowskim” „Stan Środowiska w Polsce”, „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 1998-2002”.

Posiada następujące odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złota odznaka „Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

 

Radosław Fienko

Radosław Fienko – Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Od ponad 15 lat pełni funkcje kierownicze w administracji publicznej, obecnie jako Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przed objęciem tego stanowiska był Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Środowiska, Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Dyrektorem Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego w Ministerstwie Środowiska.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.