Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Listopad był kluczowym miesiącem Europejskiego Roku Wody – Komisja Europejska przedstawiła plan działań w zakresie ochrony wód, wsparty serią raportów, opublikowanych m.in. przez Europejską Agencję Środowiska. Ostatnie tematyczne raporty EEA dotyczą stanu wód i oddziałujących presji oraz dostępności zasobów wód, a wszystko zamyka synteza, wskazująca na konieczność efektywnego gospodarowania wodami i zapewnienia dalszej ochrony ekosystemów

W 2012 r. Europejska Agencja Środowiska opublikowała serię raportów dot. wód w Europie, jako wsparcie KE w procesie przeglądu polityki gospodarowania wodami i opracowania planu "Blueprint to safeguard Europe's water resources". Przygotowana przez EEA, we współpracy z krajami członkowskimi i KE, ocena stanu wód w Europie obejmuje:

oraz opublikowaną 26 listopada 2012 r. podsumowującą syntezę: "European waters current status and future challenges - a synthesis". W syntezie tej odniesiono się także do innych raportów, istotnych dla polityki dot. gospodarowania wodami, tj. raportu wskaźnikowego EEA z 2012 r. (link) i opracowań dot. zmian klimatu. W przygotowaniu oceny stanu wód istotny był wkład ekspertów sieci EIONET.


Dodatkowo, współpracujące w ramach EIONET, Europejskie Centra Tematyczne (ETC) opublikowały raporty techniczne: „Ecological and chemical status and pressures", „ Hydromorphological alterations and pressures in European rivers, lakes, transitional and coastal waters", „Floods - vulnerability, risks and management", a wkrótce powinien ukazać sie jeszcze jeden: "Water scarcity and drought".

Opublikowany przez EEA w listopadzie br. raport dot. stanu wód i oddziałujących presji opiera się na danych przekazanych przez kraje członkowskie w planach gospodarowania wodami w dorzeczach w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena wskazuje, że stan wód poprawia się, lecz w tempie niewystarczającym, by osiągnąć cele zapisane w Dyrektywie - prawdopodobnie niewiele ponad połowa wód osiągnie do 2015 r. dobry stan ekologiczny. W publikacji zwraca się uwagę na konieczność lepszego zarządzania ekosystemami wodnymi i pełnego wdrożenia RDW w celu redukcji presji. Raport dot. zasobów wód pokazuje zagrożenia dla naturalnego obiegu wody w przyrodzie, wskazując na pierwszym miejscu zmiany w użytkowaniu ziemi, i podaje przykłady działań, które mogłyby przyczynić się do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów wód. Zamykająca całą serię raportów synteza zawiera kluczowe przesłania - najważniejszym jest konieczność promowania zrównoważonego gospodarowania zasobami wód i dalsza ochrona ekosystemów, co wymaga integracji działań od poziomu lokalnego do europejskiego, opartej o współpracę instytucjonalną, przy dostępie do odpowiednich danych. Wymaga także integracji polityki dot. gospodarowania wodami z innymi działaniami sektorowymi dot. np. rolnictwa i transportu. Synteza wskazuje, że być może najważniejsze jest dalsze angażowanie w decyzje dotyczące gospodarowania zasobami wszystkich stron tj. administracji, przemysłu, rolników, grup mieszkańców.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.