Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W dniach 5-6 października 2009 r. odbyły się 14-te warsztaty EIONET z zakresu oceny i zarządzania jakością powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z tradycją organizowane są one co roku w innym mieście Europy. Na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska tegoroczne spotkanie miało miejsce w Warszawie. Warsztaty, współorganizowane przez Europejską Agencję Środowiska oraz Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ, w którym ulokowany jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA, odbyły się w hotelu Novotel Centrum Warszawa.

Tematyka dwudniowych obrad koncentrowała się wokół następujących zagadnień:

  • badanie imisji zanieczyszczeń pyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem pyłu o średnicy ziaren poniżej 2,5 mikrometrów (PM2,5) oraz wskaźniki jakości powietrza;
  • efektywność podejmowanych na poziomie europejskim działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego;
  • raportowanie przez kraje członkowskie do Agencji danych o jakości powietrza - m.in. przekazywanie ze stacji monitoringu powietrza danych do bazy Airbase oraz raportowanie w zakresie przekroczeń stężeń ozonu w sezonie letnim;
  • przygotowanie przez EEA we współpracy z krajami członkowskimi raportu o stanie środowiska w Europie i prognozach jego zmian - SOER 2010;
  • Dyrektywa w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy - CAFE w powiązaniu z pracami nad Wspólnym Systemem Informacji o Środowisku (SEIS) oraz Infrastrukturą Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE);
  • przekaz danych w czasie prawie-rzeczywistym, z uwzględnieniem projektu AirWatch oraz usług rozwijanych w ramach programu Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES).

 

Ponadto, w dniu 7 października 2009 r. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA gościł w GIOŚ przedstawicieli Europejskiej Agencji Środowiska na spotkaniu roboczym, poświęconym raportowaniu danych o jakości powietrza w czasie prawie-rzeczywistym oraz działaniom podejmowanym w ramach komponentu in-situ (obserwacji naziemnych) programu GMES. W dyskusji szczególny nacisk położono na zapewnienie użyteczności realizowanych na poziomie europejskim projektów dla realizacji przez kraje obowiązków raportowych i tworzenia produktów, z których mogłyby korzystać władze lokalne, wdrażające plany i programy związane z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym.

Pobyt w Warszawie umożliwił gościom z Europy także zapoznanie się z architekturą i historią stolicy Polski. W pierwszym dniu spotkania, po zakończeniu obrad, uczestnicy wzięli udział w wycieczce po Warszawie oraz koncercie chopinowskim w Łazienkach Królewskich.

Europejska Agencja Środowiska wyraziła podziękowanie za zorganizowanie ww. warsztatów, które były znakomitą okazją do przedyskutowania najważniejszych wyzwań stojących przed Europą w kontekście jakości powietrza atmosferycznego, zaprezentowania zarówno przez EEA, jak i przez kraje członkowskie wyników pomiarów oraz działań zmierzających do tworzenia nowoczesnych sieci monitoringowych i infrastruktury informacyjnej, a także, przy okazji, dały możliwość poznania części kultury i historii Polski.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.