Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska

O projekcie

W dniu 14 czerwca 2016 roku pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.01.00-00-0001/16-00 dla projektu "Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego". Umowa finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.


W dniu 06 czerwca 2017 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania projektu do kwoty 52 000 000,00 zł, dotyczący rozszerzenia zakresu rzeczowego, finansowego oraz wydłużenia okresu realizacji projektu do IV kwartału 2020 r. Zmianie uległ także tytuł projektu na: "Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce".


W dniu 08 października 2018 roku podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania projektu do kwoty 52 788 476,62 zł, dotyczący rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu, pozwalający na dodatkowe doposażenie sieci pomiarowych w aparaturę badawczą i wyposażenie laboratoryjne, takie jak: kontenery pomiarowe, automatyczne mierniki pyłu, analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych, kalibratory wielogazowe wraz z generatorami powietrza zerowego.


Cele projektu

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zapewnienie i kontrola jakości w sieciach monitoringu powietrza w Polsce, zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego i krajowego. Projekt obejmuje szereg kompleksowych, wzajemnie powiązanych działań, pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów poprzez unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury kalibracyjnej Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego (dawniej: Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące) oraz krajowej sieci monitoringu powietrza, która od dnia 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje w strukturach Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowisk (w miejsce dotychczasowych 16 sieci funkcjonujących w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska).


Zakupiony sprzęt będzie jednym z kluczowych aspektów utrzymania odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, a tym samym przekazywania społeczeństwu rzetelnych i wiarygodnych informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


Planowane efekty

Zakupiona w ramach realizacji projektu aparatura będzie wykorzystywana do bieżącej działalności Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego, przez co przyczyni się do sprawniejszego i łatwiejszego dostępu krajowej sieci monitoringu powietrza do przeprowadzanych badań - pozwoli zapewnić lepsze warunki do zachowania spójności pomiarowej i wysokiej jakości pomiarów w Polsce. Zakupiona aparatura laboratoryjna przyczyni się do wykonywania statutowych zadań takich jak:

 • badania biegłości w zakresie analizatorów gazowych;
 • sprawdzenia i kalibracje analizatorów oraz sprawdzenia układów poboru prób na stacjach monitoringu powietrza w Polsce;
 • badania porównawcze dla poborników pyłu zawieszonego;
 • kalibracje analizatorów, sprawdzenia kalibratorów, sprawdzenia butli z gazami wzorcowymi.

W ramach rozszerzonego projektu zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia pomiarowe dla sieci monitoringu powietrza, które pozwolą na wymianę wyeksploatowanych urządzeń, oraz rozbudowę sieci pomiarowej, m.in.:

 • stacje mobilne;
 • analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, O3 i BTEX);
 • kalibratory do analizatorów zanieczyszczeń gazowych;
 • automatyczne mierniki pyłu PM10/PM2,5;
 • systemy ważenia filtrów;

oraz dodatkowy sprzęt, który jest niezbędny do wykonywania pomiarów jakości powietrza.


Stan realizacji projektu

W latach 2016-2018, zakupiony został nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy na łączną kwotę 20 413 791,48 zł. W ramach projektu zakupiono łącznie 117 sztuk specjalistycznych urządzeń pomiarowych i badawczych, w tym 13 sztuk dla Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego.
Wykaz zakupionego sprzętu:

 • Analizator węglowodorów BTX
 • Laboratorium mobilne, w skład którego wchodzi mobilny kontener pomiarowy, mini kontener pomiarowy
 • Kontener pomiarowy
 • Analizatory referencyjne zanieczyszczeń gazowych SO2, O3, NOx, CO, NO2
 • Ława kalibracyjna wraz z oprzyrządowaniem oraz procedurą biegłości dla analizatorów zanieczyszczeń gazowych
 • Linia kalibracyjna dla analizatora referencyjnego
 • Wysokoobjętościowy system rozcieńczeń do sprawdzania układu poboru próby
 • Kalibrator przepływu do poborników pyłowych
 • System monitorowania warunków klimatycznych w laboratorium
 • Meble laboratoryjne
 • Zestaw klimatyzacji do pokoju wagowego
 • Analizator BTEX
 • Poborniki LVS pyłu PM10/PM2,5
 • Automatyczne mierniki pyłu PM10/PM2,5
 • Mobilne stacje monitoringu powietrza
 • Analizatory do pomiarów zanieczyszczeń gazowych (SO2, O3, NOx, CO)
 • Kontenery dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza
 • Automatyczny system ważenia filtrów
 • Ekstraktory do WWA
 • Urządzenie do kalibracji pyłomierzy optycznych

 

Wartość projektu: 52 878 201,67 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 44 870 205,13 zł


Odbiorcy końcowi: wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (od stycznia 2019 r. krajowa sieć monitoringu powietrza) oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (od stycznia 2019 r. Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.