Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

O projekcie

W dniu 14 czerwca 2016 roku pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.01.00-00-0001/16-00 dla projektu „Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego”. Umowa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.


Cele projektu

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zapewnienie i kontrola jakości w sieciach monitoringu powietrza w Polsce, zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego i krajowego. Projekt obejmuje szereg kompleksowych, wzajemnie powiązanych działań, pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów poprzez unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury kalibracyjnej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Część inwestycyjno – wdrożeniowa obejmuje zakup aparatury wzorcującej i pomiarowej dla KLRiW.

Zakupiony sprzęt będzie jednym z kluczowych aspektów utrzymania odpowiedniej jakości i wiarygodności badań powietrza atmosferycznego, wynikających z przepisów prawa europejskiego i krajowego.


Planowane efekty

Zakupiona w ramach realizacji projektu aparatura będzie wykorzystywana do bieżącej działalności Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego, przez co przyczyni się do sprawniejszego i łatwiejszego dostępu Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska do przeprowadzanych badań. Pozwoli to zapewnić lepsze warunki do zachowania spójności pomiarowej i wysokiej jakości pomiarów w sieciach monitoringu powietrza w Polsce. Zakupiona aparatura laboratoryjna przyczyni się do wykonywania statutowych zadań takich jak:

  • badania biegłości w zakresie analizatorów gazowych;
  • sprawdzenia i kalibracje analizatorów oraz sprawdzenia układów poboru prób na stacjach monitoringu powietrza w Polsce;
  • badania porównawcze dla poborników pyłu zawieszonego;
  • kalibracje analizatorów, sprawdzenia kalibratorów, sprawdzenia butli z gazami wzorcowymi.

Wartość projektu: 2 000 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 700 000,00 zł

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.