Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Prowadzona przez MPO instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie może działać, do dnia kiedy Wojewódzki Sąd Administracyjny nie rozpatrzy sprawy wstrzymania jej działalności. Dlatego Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zwrócił się do sądu z prośbą o przyśpieszenie działań. W rezultacie podjętych działań wyznaczono termin rozprawy na 9. maja br.

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiają się w przekazach medialnych udzielanych przez niektóre media, zwracamy uwagę, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa Sp. z o. o. (MPO) eksploatuje trzy instalacje. Nie można łączyć ich dzielności, a tym bardziej zamiennie używać ich nazw, ponieważ w każdej z instalacji zachodzą odmienne procesy, którym poddawane są różne rodzaje odpadów. Ponadto nie można łączyć postępowań sądowych które toczą się niezależnie od siebie i dotyczą różnych spraw.


W Radiowie znajdują się trzy instalacje:
1)   instalacja do przetwarzania odpadów zielonych (kompostownia), posiadającą uregulowany stan formalnoprawny zezwalający na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne. W kompostowni przetwarzane są wyłącznie selektywnie zebrane odpady zielone (np. trawa, liście) i inne bioodpady. Produktem przetwarzania odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie jest m.in. produkt o właściwościach nawozowych lub środki wspomagające uprawę roślin. W sprawie kompostowni toczy się postępowanie o zamknięcie w związku zagrożenia życia i zdrowia
2)   składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadające  m.in. pozwolenie zintegrowane . Od dnia 1 stycznia 2017 r. odpady nie są deponowane na tym składowisku, przechodzi on proces rekultywacji.
3)   instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (potocznie zwaną „instalacją MBP”), w której następują dwa rodzaje procesów przetwarzania odpadów komunalnych, tj.:
a)       mechaniczne – polegające na wysortowaniu ze strumienia odpadów frakcji nadających się do odzysku i recyklingu,
b)      biologiczne – polegające na stabilizacji biologicznej pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, tak aby umożliwić bezpieczne zdeponowanie na składowisku tzw. balastu nienadającego się do ponownego wykorzystania. Celem takiego działania jest także zmniejszenie masy odpadów kierowanej do ostatecznego składowania na składowisku odpadów.
MBP nie posiada pozwolenia zintegrowanego, w związku z tym prowadzone jest postępowanie sądowe. Dodatkowo wobec MBP prowadzone jest postępowanie, które dotyczy zagrożenia życia i zdrowia, o czym informowaliśmy na naszej stronie.

Procedury prawne i podejmowanie działań GIOŚ w stosunku do instalacji MBP
      Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r wstrzymał użytkowanie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów prowadzonej (MBP) przez MPO, zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska OUZ” przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. GIOŚ decyzją z dnia 24 października 2016 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji wstrzymującą z dniem 31 grudnia 2016 r. użytkowanie przedmiotowej instalacji. WSA nie rozpatrzył jeszcze tej skargi.
      MPO złożyło skargę  na  decyzję GIOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. MPO składając ww. skargę jednocześnie zwróciło się do WSA z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej decyzji. WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 5 grudnia 2016 r. wstrzymał wykonanie decyzji GIOŚ. GIOŚ wniósł zażalenie do NSA na postanowienie WSA w Warszawie, jednakże NSA postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. oddalił zażalenie GIOŚ. W związku z wydaniem przez NSA ww. postanowienia wstrzymującego wykonanie decyzji GIOŚ - MPO nie ma obecnie obowiązku wstrzymania użytkowanie instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, a organy Inspekcji Ochrony Środowiska  nie mogą egzekwować wykonania tego obowiązku.
      Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją z dnia 28 listopada 2016 r. odmówił udzielenia MPO pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji MBP. Od tej decyzji MPO złożyło odwołanie do Ministra Środowiska.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.