Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Odpowiedź GIOŚ na artykuł:„Koniec nadziei na rychłe zamknięcie kompostowni” ( 16.03.17, Gazeta Polska Codziennie)

Nieprawdziwa jest teza artykułu „Koniec nadziei na rychłe zamknięcie Kompostowni "gdyż niezaskarżenie przez GIOŚ wyroku WSA nie przesądza o kwestii dalszego funkcjonowania instalacji MBP. GIOŚ utrzymał w mocy decyzję Mazowieckiego WIOŚ umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania działalności instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), stanowiącą jedną z instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie, prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o. o. (dalej MPO).

Przedmiotem ww. postępowania było ustalenie, czy prowadzona przez MPO działalność powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny, uchylił decyzje obu organów. GIOŚ nie wniósł skargi kasacyjnej od ww. wyroku gdyż wydłużyło by to jedynie postępowanie w tej sprawie. Wskazać należy, że uchylenie obydwu decyzji przez WSA w momencie uprawomocnienia się wyroku skutkuje koniecznością kontynuowania postępowania przez Mazowieckiego WIOŚ, a w konsekwencji wydania nowej decyzji w sprawie. W trakcie dalszego postępowania Mazowiecki WIOŚ we współpracy z Resortem Zdrowia będzie musiał wzmocnić dowody na wpływ instalacji na zdrowie lub życie ludzkie. Innymi słowy kwestia wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów pozostawałaby nadal otwarta.

Skargę kasacyjną wniosło MPO, co oznacza, że wyrok WSA jest nieprawomocny, a decyzje GIOŚ i WIOŚ pozostają w obrocie prawnym.

Jednocześnie należy podkreślić, że obecnie trwa równoległe postępowanie w sprawie wstrzymania tej instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto w artykule błędnie podano nazwę instalacji, gdyż prowadzone postępowanie sądowo -administracyjne dotyczy instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, a nie kompostowni.

MPO eksploatuje na swoim terenie instalację mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, instalację składowisko odpadów oraz instalację kompostowni. Pojęcie „kompostowni”, nie jest określeniem potocznym dla instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Jest to o tyle istotne, że w sprawie kompostowni WSA rozpatruje odrębną skargę w identycznym przedmiocie – rozprawa została wyznaczona na 5 kwietnia 2017 r.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.