Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska

O projekcie

W dniu 14 czerwca 2016 roku pomiędzy Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIŚ.02.01.00-00-0001/16-00 dla projektu "Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego". Umowa finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.


W dniu 06 czerwca 2017 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania projektu do kwoty 52 000 000,00 zł, dotyczący rozszerzenia zakresu rzeczowego, finansowego oraz wydłużenia okresu realizacji projektu do IV kwartału 2020 r. Zmianie uległ także tytuł projektu na: "Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorcującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego ds. badań powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce".


W dniu 08 października 2018 roku podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie, zwiększający kwotę dofinansowania projektu do kwoty 52 788 476,62 zł, dotyczący rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu, pozwalający na dodatkowe doposażenie sieci pomiarowych w aparaturę badawczą i wyposażenie laboratoryjne, takie jak: kontenery pomiarowe, automatyczne mierniki pyłu, analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych, kalibratory wielogazowe wraz z generatorami powietrza zerowego.


Cele projektu

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zapewnienie i kontrola jakości w sieciach monitoringu powietrza w Polsce, zgodnie z wymaganiami prawa europejskiego i krajowego. Projekt obejmuje szereg kompleksowych, wzajemnie powiązanych działań, pozwalających na osiągnięcie zakładanych celów poprzez unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury kalibracyjnej Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego (dawniej: Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące) oraz krajowej sieci monitoringu powietrza, która od dnia 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje w strukturach Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (w miejsce dotychczasowych 16 sieci funkcjonujących w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska).


Zakupiony sprzęt będzie jednym z kluczowych aspektów utrzymania odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, a tym samym przekazywania społeczeństwu rzetelnych i wiarygodnych informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.


Planowane efekty

Zakupiona w ramach realizacji projektu aparatura będzie wykorzystywana do bieżącej działalności Krajowego Laboratorium Referencyjnego do spraw jakości powietrza atmosferycznego, przez co przyczyni się do sprawniejszego i łatwiejszego dostępu krajowej sieci monitoringu powietrza do przeprowadzanych badań - pozwoli zapewnić lepsze warunki do zachowania spójności pomiarowej i wysokiej jakości pomiarów w Polsce. Zakupiona aparatura laboratoryjna przyczyni się do wykonywania statutowych zadań takich jak:

 • badania biegłości w zakresie analizatorów gazowych;
 • sprawdzenia i kalibracje analizatorów oraz sprawdzenia układów poboru prób na stacjach monitoringu powietrza w Polsce;
 • badania porównawcze dla poborników pyłu zawieszonego;
 • kalibracje analizatorów, sprawdzenia kalibratorów, sprawdzenia butli z gazami wzorcowymi.

W ramach rozszerzonego projektu zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia pomiarowe dla sieci monitoringu powietrza, które pozwolą na wymianę wyeksploatowanych urządzeń, oraz rozbudowę sieci pomiarowej, m.in.:

 • stacje mobilne;
 • analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, O3 i BTEX);
 • kalibratory do analizatorów zanieczyszczeń gazowych;
 • automatyczne mierniki pyłu PM10/PM2,5;
 • systemy ważenia filtrów;

oraz dodatkowy sprzęt, który jest niezbędny do wykonywania pomiarów jakości powietrza.


Stan realizacji projektu

W latach 2016-2019, zakupiony został nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy na łączną kwotę 40 420 960,82 zł. W ramach projektu zakupiono łącznie 373 sztuki specjalistycznych urządzeń pomiarowych i badawczych.
Wykaz zakupionego sprzętu:

 • Analizatory referencyjne zanieczyszczeń gazowych SO2, O3, NOX, CO, NO2, BTEX
 • Kalibratory wielogazowe z generatorami powietrza "zerowego"
 • Poborniki niskoprzepływowe pyłu zwieszonego PM10/PM2,5
 • Automatyczne mierniki pyłu zwieszonego PM10/PM2,5
 • Mini stacje pomiarowe pyłu zawieszonego PM10/PM2,5
 • Laboratoria mobilne, w skład których wchodzą mobilne kontenery pomiarowe
 • Kontenery dla automatycznych stacji pomiarowych
 • Stacje monitoringu powietrza do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych
 • Ława kalibracyjna wraz z oprzyrządowaniem oraz procedurą wykonywania badań biegłości dla analizatorów zanieczyszczeń gazowych, meble laboratoryjne
 • Linie kalibracyjne dla analizatorów referencyjnych
 • Urządzenie do kalibracji pyłomierzy optycznych
 • Zestaw klimatyzacji do pokoju wagowego
 • System monitorowania warunków klimatycznych w laboratorium
 • Wysokoobjętościowy system rozcieńczeń do sprawdzania układów poboru próby
 • Przepływomierze do sprawdzeń i kalibracji masowych kontrolerów przepływu
 • Wyposażenie pomiarowe dla stacji tła regionalnego - analizator prekursorów ozonu, analizatory rtęci gazowej, urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej
 • Automatyczny system ważenia filtrów z poborników pyłu zawieszonego PM10/PM2,5
 • Ekstraktory do WWA
 • Systemy zbierania danych (data loggery) dla automatycznych stacji monitoringu powietrza

 

Wartość projektu: 52 878 201,67 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 44 870 205,13 zł


Odbiorcy końcowi: krajowa sieć monitoringu powietrza działająca w strukturach Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ (do grudnia 2018 r wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska) oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego GIOŚ (do grudnia 2018 r Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące GIOŚ).

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.