Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska

O projekcie

W okresie od 28.12.2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje projekt Nr POIS.02.01.00-00-0003/19-00  pn: "Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Projekt realizowany jest w Departamencie Monitoringu Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Użytkownicy końcowi: GIOŚ

Całkowita wartość projektu: 29 000 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 24 650 000,00 zł


Cele projektu

Cele ogólne przedsięwzięcia to:

poprawa stanu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

poprawa sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w zakresie emisji hałasu.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

dostosowanie systemu monitorowania stanu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem do zaktualizowanych przepisów prawa i wymagań UE;

wzrost kompetencji pracowników instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za monitorowanie środowiska;

zwiększenie skuteczności systemu monitorowania środowiska w obszarze badania hałasu;

poprawa efektywności, jakości, terminowości działania systemu monitoringu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.


Planowane efekty

Wskutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

poprawa jakości sporządzanych strategicznych map hałasu – co przełoży się na poprawę warunków życia społeczności na terenach narażonych na nadmierny hałas;

poprawa terminowości realizacji niezbędnych dokumentów – co wpłynie na zwiększenie szybkości realizacji inwestycji infrastrukturalnych wpływających na poziom życia mieszkańców kraju;

wzrost efektywności realizacji strategicznych map hałasu – lepsze wykorzystanie środków publicznych;

odciążenie samorządów lokalnych – zwiększenie czasu pracy do dyspozycji na rzecz społeczności lokalnych.


Stan realizacji projektu

W 2019 r. w ramach projektu zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do analizy i prezentacji danych dot. hałasu środowiskowego oraz przeprowadzono szkolenia informatyczne dla pracowników GIOS zajmujących się monitoringiem hałasu z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technik GIS.


W 2020 r. zakupiono:

16 mierników poziomu dźwięku wraz z 16 kalibratorami i 16 statywami oraz 16 kompletów aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu: każdy składający się ze stacji monitoringu hałasu (1 miernik współpracujący z 1 stacją pogodową i z 1 kamerą IP oraz 1 kalibrator) wraz z mobilnym zasilaniem, statywami i oprogramowaniem do obróbki danych.

33 mobilne stacje monitoringu hałasu zamontowane na przyczepce.

33 laptopy do sterowania pomiarami za pomocą mierników i mobilnych stacji

17 stacji graficznych do wykonywania lokalnych map hałasu.

Oprogramowanie komputerowe do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku – 17 licencji.

2 macierze dyskowe zdolne do przechowywania danych o znacznych wielkościach dot. monitoringu hałasu.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.