Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Unia Europejska Fundusz Spójności
Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Rzeczpospolita Polska

Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu

O projekcie

W okresie od 28.12.2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje projekt Nr POIS.02.01.00-00-0003/19-00  pn: "Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Projekt realizowany jest w Departamencie Monitoringu Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 • Beneficjent: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Użytkownicy końcowi: GIOŚ
 • Całkowita wartość projektu: 29 000 000,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków europejskich: 24 650 000,00 zł

Cele projektu

Cele ogólne przedsięwzięcia to:

 • poprawa stanu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;
 • poprawa sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w zakresie emisji hałasu.

Cele szczegółowe przedsięwzięcia to:

 • wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za monitoring stanu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;
 • dostosowanie systemu monitorowania stanu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem do zaktualizowanych przepisów prawa i wymagań UE;
 • wzrost kompetencji pracowników instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za monitorowanie środowiska;
 • zwiększenie skuteczności systemu monitorowania środowiska w obszarze badania hałasu;
 • poprawa efektywności, jakości, terminowości działania systemu monitoringu środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.

Planowane efekty

Wskutek realizacji przedsięwzięcia nastąpi:

 • poprawa jakości sporządzanych strategicznych map hałasu – co przełoży się na poprawę warunków życia społeczności na terenach narażonych na nadmierny hałas;
 • poprawa terminowości realizacji niezbędnych dokumentów – co wpłynie na zwiększenie szybkości realizacji inwestycji infrastrukturalnych wpływających na poziom życia mieszkańców kraju;
 • wzrost efektywności realizacji strategicznych map hałasu – lepsze wykorzystanie środków publicznych;
 • odciążenie samorządów lokalnych – zwiększenie czasu pracy do dyspozycji na rzecz społeczności lokalnych.

Stan realizacji projektu

W 2019 r. w ramach projektu zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do analizy i prezentacji danych dot. hałasu środowiskowego oraz przeprowadzono szkolenia informatyczne dla pracowników GIOS zajmujących się monitoringiem hałasu z zakresu analiz przestrzennych z wykorzystaniem technik GIS.

 

W 2020 r. zakupiono:

 • 16 mierników poziomu dźwięku wraz z 16 kalibratorami i 16 statywami oraz 16 kompletów aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu: każdy składający się ze stacji monitoringu hałasu (1 miernik współpracujący z 1 stacją pogodową i z 1 kamerą IP oraz 1 kalibrator) wraz z mobilnym zasilaniem, statywami i oprogramowaniem do obróbki danych.
 • 33 mobilne stacje monitoringu hałasu zamontowane na przyczepce.
 • 33 laptopy do sterowania pomiarami za pomocą mierników i mobilnych stacji
 • 17 stacji graficznych do wykonywania lokalnych map hałasu.
 • Oprogramowanie komputerowe do obliczeń, oceny i prezentacji poziomu hałasu w środowisku – 17 licencji.
 • 2 macierze dyskowe zdolne do przechowywania danych o znacznych wielkościach dot. monitoringu hałasu.

 

W 2021 roku wykonano opracowania:

 1. Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu – wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (praca recenzowana)
 2. Katalog danych dotyczący działalności przemysłowej w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/999 (praca recenzowana)
 3. Katalog danych dotyczący infrastruktury transportowej w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/999 (praca recenzowana)
 4. Wytyczne wykonywania pomiarów hałasu w środowisku zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2015/996

Wykonane opracowania miały na celu usystematyzowanie wiedzy i ujednolicenie informacji na temat sporządzania strategicznych map hałasu oraz wsparcie merytoryczne podmiotów i organów zobowiązanych do wykonania strategicznych map hałasu, jak również uregulowanie wymagań odnośnie sposobu wykonywania i przekazywania informacji ze strategicznych map hałasu w celu zapewnienia porównywalności tych map.

Inne zadania:

 1. Rozpoczęto modyfikację i rozbudowę systemu informatycznego Ekoinfonet, w ramach której powstała aplikacja EHAŁAS-M, umożliwiająca Prezydentom miast, Marszałkom województw oraz zarządzającym drogami, liniami kolejowymi i lotniskami zdalne przekazywanie danych w zakresie strategicznych map hałasu oraz Programów ochrony przed hałasem. Aplikacja będzie dostępna w pierwszej połowie 2022 r.
 2. Podpisano umowę na zakup 20 samochodów służących do przewożenia mobilnych stacji monitoringu hałasu, jednak ze względu na pandemię wirusa Covid-19 nastąpiło przerwanie globalnego łańcuch dostaw komponentów niezbędnych do produkcji pojazdów i umowa zostanie sfinalizowana w 2022 r.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.