Banner wskazujący na źródło wiedzy o szczepieniach przeciw COVID-19

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w roku 2020.

Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019.

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w roku 2018.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 12 listopada 2007 roku (Dz. U. Nr 221 poz. 1645), na terenie województwa podlaskiego, w odległości większej niż 100 m od urządzeń emitujących pole  elektromagnetyczne, wyznaczono  135 punktów pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego.

Punkty te znajdują się w miejscach dostępnych dla ludności, na trzech typach obszarów:

W centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,

W pozostałych miastach,

Na terenach wiejskich.

Każdego roku wykonuje się 45 pomiarów - po 15 w każdym z obszarów. W tych samych lokalizacjach pomiary powtarza się co 3 lata. Dzięki cykliczności monitoringu uzyskuje się dane porównawcze pozwalające na określenie zmian oraz ich kierunków na przestrzeni lat.

Szczegółowy wykaz punktów pomiarowych z podziałem na rodzaje terenu został przedstawiony w tabeli oraz na mapach znajdujących się poniżej.

 

Tabela 1.Punkty pomiarowe wyznaczone do pomiaru pól elektromagnetycznych

 

Lp.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Długość geograficzna (E)

Szerokość geograficzna (N)

Lata pomiarowe

 

Gmina / powiat

Miejscowość

Ulica

 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.

 

 

1

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Warszawska 77

23,18072222

53,12908333

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

2

Białystok / białostocki

Białystok

ul. gen. J. Bema 89d

23,14108333

53,12172222

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

3

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Gruntowa 6B

23,12397222

53,13486111

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

4

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Zachodnia 2b

23,13919444

53,11369444

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

5

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Studzienna 9

23,11661111

53,14444444

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

6

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Radzymińska

23,15425

53,13333333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

7

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Zielonogórska 19

23,10094444

53,12063889

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

8

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Mickiewicza 17

23,17155556

53,12525

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

9

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Dubois

23,12397222

53,10788889

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

10

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Broniewskiego

23,12886111

53,1395

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

11

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Legionowa

23,15988889

53,13022222

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

12

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Wyszyńskiego

35,27444444

53,12958333

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

13

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Mieszka I 8

35,26166667

53,13405556

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

14

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Jagienki

35,29388889

53,14041667

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

15

Białystok / białostocki

Białystok

ul. Waszyngtona 23B

23,15275

53,12469444

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

16

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Dworna 45/ Szkolna

22,08272222

53,17716667

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

17

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Strażacka/ Harcerska

22,05419444

53,17911111

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

18

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Spokojna 9

22,05216667

53,17222222

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

19

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Raginisa 6

22,066

53,18197222

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

20

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Kwiatowa 51

22,06475

53,17672222

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

21

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

22,07505556

53,17561111

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

22

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Górna 11

22,08683333

53,17208333

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

23

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Księcia Janusza 6

22,08038889

53,16208333

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

24

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Nowoprojektowana/Wesoła 75

22,04744444

53,17369444

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

25

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Kazańska 10

22,08152778

53,16008333

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

26

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Broniewskiego/Spółdzielcza

22,06736111

53,16858333

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

27

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. 3 Maja 2

22,07333333

53,17975

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

28

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Niemcewicza/Śniadeckiego 3

22,06625

53,15877778

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

29

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Staszica 21/Strojna

22,04630556

53,17766667

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

30

Łomża / łomżyński

Łomża

ul. Szeroka 1/Partyzantów

22,06166667

53,18205556

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

31

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Staszica 3/Bakałarzewska

22,91797222

54,09966667

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

32

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Spacerowa 1

22,94352778

54,09475

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

33

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Daszyńskiego 27

22,92466667

54,12341667

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

34

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Gałaja/Hamerszmita

22,92622222

54,09975

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

35

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Bielickiego/Żniwna 4

22,93780556

54,09255556

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

36

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Wigierska 20

22,93533333

54,09586111

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

37

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Noniewicza 85

22,9315

54,10363889

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

38

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Witosa

22,93316667

54,11716667

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

39

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Chrobrego/ Grunwaldzka

22,9085

54,09811111

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

40

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Kasztanowa 9

22,94211111

54,11152778

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

41

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Noniewicza 2/Korczaka

22,93230556

54,10422222

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

42

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. E. Plater 6A

22,92538889

54,10252778

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

43

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. 1 Maja 23

22,93663889

54,09866667

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

44

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Utrata 2

22,93730556

54,10508333

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

45

Suwałki / suwalski

Suwałki

ul. Wileńska 9

22,95369444

54,10772222

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

Pozostałe miasta

 

 

46

Supraśl / białostocki

Supraśl

centrum miejscowości

23,33725

53,20772222

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

47

Zabłudów / białostocki

Zabłudów

ul. Rynek 2

23,33755556

53,01505556

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

48

Choroszcz / białostocki

Choroszcz

ul. Rynek 11 Listopada 9

22,98758333

53,14272222

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

49

Michałowo / białostocki

Michałowo

ul. Plac 11 Listopada

23,60416667

53,03202778

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

50

Suraż / białostocki

Suraż

centrum miejscowości - park

22,95683333

52,94977778

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

51

Siemiatycze / siemiatycki

Siemiatycze

ul. Ogrodowa (ZUS)

22,85933333

52,42486111

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

52

Drohiczyn / siemiatycki

Drohiczyn

ul. Plac Kościuszki/ Kościelna

22,65769444

52,39577778

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

53

Zambrów / zambrowski

Zambrów

ul. Białostocka 22a

22,24669444

52,98761111

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

54

Hajnowski / hajnowski

Hajnówka

ul. 3 Maja 44/Parkowa 2

23,58786111

52,73791667

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

55

Szepietowo / wysokomaz.

Szepietowo

centrum miejscowości

22,54277778

52,87022222

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

56

Szczuczyn / grajewski

Szczuczyn

centrum miejscowości

22,28602778

53,5625

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

57

Goniądz / moniecki

Goniądz

ul. Plac 11 Listopada

22,73597222

53,48883333

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

58

Krynki / sokólski

Krynki

ul. 11 Listopada /gen. Bema

23,77238889

53,26497222

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

59

Sokółka / sokólski

Sokółka

centrum miejscowości

23,49594444

53,40719444

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

60

Suchowola / sokólski

Suchowola

ul. Goniądzka 11

23,10230556

53,57783333

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

61

Lipsk / augustowski

Lipsk

ul. Kościelna 4

23,40294444

53,734

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

62

Dąbrowa Białostocka / sokólski

Dąbrowa Białostocka

Plac Kościuszki

23,34813889

53,65452778

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

63

Suchowola / sokólski

Suchowola

centrum miejscowości

23,10661111

53,57775

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

64

Goniądz / moniecki

Goniądz

centrum miejscowości

22,73766667

53,48925

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

65

Rajgród / grajewski

Rajgród

centrum miejscowości

22,68983333

53,71666667

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

66

Jedwabne / łomżyński

Jedwabne

ul. Jana Pawła II 12

22,303

53,28627778

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

67

Ciechanowiec / wysokomaz.

Ciechanowiec

ul. Plac 3 Maja

22,49847222

52,67883333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

68

Drohiczyn / siemiatycki

Drohiczyn

centrum miejscowości

22,65772222

52,39580556

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

69

Brańsk / bielski

Brańsk

ul. Sienkiewicza 10

22,84105556

52,74308333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

70

Kleszczele / hajnowski

Kleszczele

Plac Parkowy 9

23,32575

52,56666667

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

71

Tykocin / białostocki

Tykocin

centrum miejscowości

22,76666667

53,20758333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

72

Zabłudów / białostocki

Zabłudów

ul. Rynek

23,33866667

53,01461111

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

73

Wasilków / białostocki

Wasilków

ul. Rynek Kilińskiego 6

23,20688889

53,19880556

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

74

Szczuczyn / grajewski

Szczuczyn

Plac Tysiąclecia

22,28677778

53,56308333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

75

Knyszyn / moniecki

Knyszyn

ul. Rynek

22,91872222

53,31266667

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

76

Augustów / augustowski

Augustów

ul. Rynek Zygmunta Augusta

22,97741667

53,84455556

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

77

 Łapy / białostocki

Łapy

ul. Sikorskiego/ Matejki

22,87416667

52,98636111

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

78

Bielsk Podlaski / bielski

Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza

23,19138889

52,76819444

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

79

Grajewo / grajewski

Grajewo

ul. A. Mickiewicza

22,45530556

53,65133333

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

80

Hajnówka / hajnowski

Hajnówka

centrum miejscowości

23,59041667

52,73733333

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

81

 Kolno / kolneński

Kolno

ul. Plac Wolności

21,93447222

53,40766667

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

82

Nowogród / łomżyński

Nowogród

Park Miejski

21,87919444

53,22830556

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

83

 Mońki / moniecki

Mońki

ul. Niepodległości 2A/9

22,8

53,40391667

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

84

Sejny / sejneński

Sejny

ul. Piłsudskiego

23,34827778

54,10702778

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

85

Siemiatycze / siemiatycki

Siemiatycze

ul. Wesoła

22,85930556

52,42775

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

86

 Sokóła / sokólski

Sokółka

ul. Plac Kilińskiego 21

23,49477778

53,40561111

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

87

 Wysokie Mazowieckie / wysokomazowiecki

Wysokie Mazowieckie

ul. Ludowa 19

22,51111111

52,91494444

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

88

 Zambrów / zambrowski

Zambrów

ul. Białostocka 22A

22,24661111

52,98794444

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

89

Czarna Białostocka / białostocki

Czarna Białostocka

ul. Torowa 12

23,28613889

53,30091667

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

90

Stawiski / kolneński

Stawiski

Rynek

22,15469444

53,38077778

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

Tereny wiejskie

 

 

91

Poświętne / białostocki

Poświętne

parking obok Urzędu Gminy

22,82888889

52,92297222

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

92

Parlejewo / siemiatycki

Perlejewo

plac obok Kościoła

22,56333333

52,56980556

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

93

Czeremcha / hajnowski

Czeremcha

centrum miejscowości

23,35152778

52,51527778

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

94

Narewka / hajnowski

Narewka

ul. Hajnowska

23,75358333

52,83533333

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

95

Sokoły / wysokomaz.

Sokoły

centrum miejscowości

22,70119444

52,99272222

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

96

Wizna / łomżyński

Wizna

park przy Banku Spółdzielczym

22,38497222

53,19252778

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

97

Grabowo / kolneński

Grabowo

centrum miejscowości

22,15311111

53,45958333

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

98

Wąsosz / grajewski

Wąsosz

ul. Plac Rzędziana 18

22,31966667

53,52261111

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

99

Jaświły /moniecki

Jaświły

ul. Plac 11 Listopada

22,95411111

53,47569444

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

100

Krypno / moniecki

Krypno

Krypno 31

22,87352778

53,27975

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

101

Janów / sokólski

Janów

centrum miejscowości

23,22972222

53,46675

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

102

Płaska / augustowski

Płaska

Płaska 53d

23,26811111

53,90527778

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

103

Bargłów Kościelny / augustowski

Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 86

22,82216667

53,77316667

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

104

Jeleniewo / suwalski

Jeleniewo

centrum miejscowości

22,91227778

54,20419444

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

105

Wiżajny / suwalski

Wiżajny

centrum miejscowości

22,86916667

54,36791667

2010, 2013, 2016, 2019

 
 

106

Szypliszki / suwalski

Szypliszki

centrum miejscowości

23,07461111

54,25322222

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

107

Raczki / suwalski

Raczki

(plac przy Kościele)

22,76666667

53,98975

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

108

Filipów / suwalski

Filipów

centrum miejscowości

22,62102778

54,17994444

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

109

Puńsk / sejneński

Puńsk

centrum miejscowości

23,17602778

54,25011111

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

110

Giby / sejneński

Giby

Giby 74A

23,356

54,03902778

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

111

Szumowo / zambrowski

Szumowo

ul. Przemysłowa 4

22,08352778

52,91819444

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

112

Turośl / kolneński

Turośl

ul. Jana Pawła II

21,72316667

53,39025

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

113

Nowinka / augustowski

Nowinka

centrum miejscowości

22,97913889

53,93436111

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

114

Śniadowo / łomżyński

Śniadowo

ul. Rynek 4

21,98994444

53,03858333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

115

Czyżew / wysokomaz.

Czyżew - Osada

ul. Mały Rynek

22,31430556

52,79783333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

116

Grodzisk / siemiatycki

Grodzisk

centrum miejscowości

22,74036111

52,58338889

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

117

Rudka / bielski

Rudka

centrum miejscowości

22,73211111

52,72161111

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

118

Orla / bielski

Orla

centrum miejscowości

23,33275

52,70433333

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

119

Narew / hajnowski

Narew

centrum miejscowości

23,52038889

52,91377778

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

120

Gródek / białostocki

Gródek

ul. Białostocka 72

23,65719444

53,09597222

2009, 2012, 2015, 2018

 
 

121

Szypliszki / suwalski

Szypliszki

centrum miejscowości

23,0745

54,25230556

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

122

Dobrzyniewo Duże / białostocki

Dobrzyniewo Kościelne

centrum miejscowości

23,03913889

53,19194444

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

123

Krasnopol / sejneński

Krasnopol

centrum miejscowości

23,20527778

54,11552778

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

124

Sztabin / augustowski

Sztabin

centrum miejscowości

23,10355556

53,67763889

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

125

Radziłów / grajewski

Radziłów

centrum miejscowości

22,40905556

53,40972222

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

126

Mały Płock / kolneński

Mały Płock

ul. Ks. Ciborowskiego 28

22,02291667

53,30488889

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

127

Miastkowo łomżyński

Miastkowo

centrum miejscowości

21,82294444

53,15166667

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

128

Rutki / zambrowski

Rutki Kossaki

centrum miejscowości

22,44047222

53,08916667

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

129

Kulesze Kościelne / wysokomaz.

Kulesze Kościelne

centrum miejscowości

22,50533333

53,01577778

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

130

Boćki / bielski

Boćki

Plac Armii Krajowej 10

23,04286111

52,65130556

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

131

Dziadkowice / siemiatycki

Dziadkowice

centrum miejscowości

22,91341667

52,56552778

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

132

Białowieża / hajnowski

Białowieża

ul. Waszkiewicza

23,85205556

52,70205556

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

133

Turośń Kościelna / białostocki

Turośń Kościelna

centrum miejscowości

23,05452778

53,01563889

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

134

Jasionówka / moniecki

Jasionówka

ul. Kościelna/ul. Rynek

23,03744444

53,39536111

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

135

Sidra / sokólski

Sidra

centrum miejscowości

23,44886111

53,55319444

2008, 2011, 2014, 2017

 
 

 

          

 

Na poniższej mapie przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego, z podziałem na miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałe miasta oraz tereny wiejskie.

 

Mapa 1. Wizualizacja punktów pomiarowych w województwie podlaskim. Mapa 1. Wizualizacja punktów pomiarowych w województwie podlaskim. Mapa 2. Lokalizacja punktów PEM w mieście Białystok. Mapa 2. Lokalizacja punktów PEM w mieście Białystok. Mapa 3. Lokalizacja punktów PEM w mieście Łomża. Mapa 3. Lokalizacja punktów PEM w mieście Łomża. Mapa 4. Lokalizacja punktów PEM w mieście Suwałki. Mapa 4. Lokalizacja punktów PEM w mieście Suwałki.

 

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.