Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa

W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat, iż dniem utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) jest dzień 24 stycznia 2018 r.

Stosownie do art. 234 ust. 11 ww. ustawy o odpadach przepisy art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach, stanowiące o obowiązku wprowadzających pojazdy w zakresie składania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zawiadomień o podjęciu działalności w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów, zawiadomień o zmianie danych oraz zawiadomień o zakończeniu ww. działalności, miały zastosowanie wyłącznie do czasu utworzenia ww. rejestru. Powyższe oznacza, że od dnia 24 stycznia 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakończył przyjmowanie ww. zawiadomień od wprowadzających pojazdy.

Od dnia 24 stycznia 2018 r. wprowadzający pojazdy są natomiast objęci obowiązkiem złożenia do marszałka województwa wniosku o wpis do ww. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej. Wzór formularza wniosku można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458) lub na stronie internetowej https://www.bdo.mos.gov.pl/.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, udziela marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.