Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi pożarów odpadów i międzynarodowego przemieszczania odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyjaśnia:

Spośród kilku lokalizacji, w których w ostatnich dwóch tygodniach doszło do pożarów odpadów tylko w jednym przypadku znajdowały się odpady nielegalnie przywiezione z zagranicy.

Dotyczyło to pożaru na terenie firmy Green-Tec Solution w Zgierzu. Jedynie niecałe 3% płonących odpadów (400 ton ze składowanych 15 000 ton) stanowiły nielegalnie przywiezione z Wielkiej Brytanii odpady pochodzenia komunalnego (mieszanina tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych i odpadów remontowo budowlanych). Żaden z pożarów, które miały miejsce w 2018r. nie dotyczył odpadów przywiezionych do Polski na podstawie zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Nielegalny przywóz odpadów do Polski jest przestępstwem wymienionym w kodeksie karnym, zagrożonym karą więzienia i podlega ściganiu przez wyznaczone organy (Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa).

Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenia na przywóz odpadów niebezpiecznych (np. zużytych olejów, akumulatorów, czy zmieszanych odpadów budowlanych). Zezwolenia na przywóz odpadów wydawane są tylko w sytuacji, gdy w opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ma zastrzeżeń do działalności krajowej instalacji przetwarzającej przywożone odpady.

Główny rodzaj odpadów na które GIOŚ wydaje decyzje, stanowiącym w poszczególnych latach od 23 do 40% całej przywiezionej masy odpadów, to odpady stałe i mokre z odpylania spalin z przemysłu metali nieżelaznych i przemysłu stalowniczego. Liczący się corocznie strumień przywożonych odpadów to również odpady przepracowanych olejów czy zużytych akumulatorów.

Ww. odpady są cennym źródłem surowców wtórnych. Przykładowo odpady cynkonośne są cennym surowcem dla hut cynku, gdyż zawartość metali w odpadach jest porównywalna lub wyższa od zawartości w naturalnych rudach.

Wykorzystanie odpadów jako źródła surowców wtórnych w gospodarce jest jednym z elementów circular economy czyli gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z nią odpady należy traktować jako surowce, które w możliwie największym stopniu należy wykorzystać w gospodarce.

Według danych Eurostatu tylko w 2015 roku, państwa Unii Europejskiej wysłały 18 mln ton odpadów na podstawie wydanych zezwoleń przez właściwe organy. Tak np. Niemcy sprowadziły ponad 6,5 mln ton odpadów do dalszego przetwarzania, zaś Polska jedynie 153 tysięcy ton.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi przemieszczania odpadów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, nie jest wydawane zezwolenie na przywóz do Polski wysegregowanych odpadów o jednorodnym składzie (np. złomu, plastików, szkła czy makulatury). Odpady te są przemieszczane pomiędzy krajami członkowskimi zgodnie z zasadami swobodnego przemieszczania towarów, z odpowiednimi dokumentami przewozowymi.

Istotnym problemem jest kwestia sprowadzania zmieszanych odpadów komunalnych z zagranicy. Odpady te pochodzą z gospodarstw domowych. Ich przywóz do Polski zakłóciłby pozyskanie surowcowych frakcji z odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce.

Pomimo, że prawo Unii Europejskiej dopuszcza możliwości wydania zgody na przywóz zmieszanych odpadów komunalnych Główny Inspektor Ochrony Środowiska nigdy nie wydał zezwolenia na przywóz do Polski takich odpadów.

Każda sytuacja w której pojawiają się odpady komunalne przywiezione do Polski jest przykładem nielegalnych działań nieuczciwych przedsiębiorców działających w tzw. „szarej strefie” gospodarowania odpadami a GIOŚ po ujawnieniu takich przypadków każdorazowo współpracuje z organami zagranicznymi w celu zorganizowania ich zwrotu do kraju skąd przyjechały.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.