Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W dniu 25 maja o godzinie 2300 na terenie dzierżawionym przez Green-Tec Solutions Sp. z o. o. wybuchł pożar magazynowanych ok. 15 tyś. ton odpadów w większości odpadów tworzyw sztucznych i gumy.

W trakcie pożaru Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) prowadził pomiary występowania w dymie substancji szkodliwych dla zdrowia i życia. WIOŚ wydawał systematycznie komunikaty o istniejących zagrożeniach i zalecenia dla okolicznych mieszkańców.

Akcję gaśniczą prowadzą jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Obecnie trwa dogaszanie pożaru. Przewiduje się, że dogaszanie pożaru może trwać jaszcze kilka dni.

Dalsze działania WIOŚ w Łodzi będą polegały na kontynuowaniu badań jakości powietrza oraz na badaniach jakości wód pożarowych i ich wpływu na system oczyszczania wód odprowadzanych kanalizacją deszczową oraz wsiąkających do gruntu.

Wcześniejsze kontrole prowadzone w Zgierzu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, ujawniły nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami. Po kontroli mającej miejsce w dniach od 31 marca do 14 kwietnia 2017 r. Inspekcja Ochrony Środowiska rekomendowała m.in.

  • 29 czerwca 2017 r. WIOŚ w Łodzi wystąpił do Starosty Powiatowego w Zgierzu – z wnioskiem o uwzględnienie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie zakładu w Zgierzu. Wskazywano, że decyzje na zbieranie odpadów powinny określać, że odpady będą magazynowane w sposób zapewniający zachowanie ciągów komunikacyjnych na wypadek prowadzenia akcji ratowniczej lub kontroli.
  • 29 czerwca 2017 r. WIOŚ w Łodzi informował Prezydenta Miasta Zgierza o możliwości zaistnienia pożaru na terenie składowiska prowadzonego przez Green-Tec Solutions.
  • po kontroli w dniach od 5 kwietnia do 8 maja 2018 r. WIOŚ stwierdził m.in., że w Zakładzie w Zgierzu przy ul. Boruty 21 magazynowane są głównie zmieszane odpady z tworzyw sztucznych. Odpady są układane na placu magazynowym pionowo w górę, tworząc ogromne hałdy. Odpady nie zostały umieszczone w kontenerach lub pojemnikach, większość odpadów magazynowana jest w belach bądź luzem, oraz w niewielu przypadkach w workach typu big-bag. Odpady zbierane są w sposób nieuporządkowany, na nieutwardzonym podłożu i nie są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Niewielkie ilości odpadów z tworzyw sztucznych magazynowane są w hali zlokalizowanej przy ul. Kwasowej. Część z odpadów jest magazynowana poza wyznaczonymi miejscami określonymi w decyzji Starosty Zgierskiego m.in. od strony wschodniej wzdłuż hali od strony ul. Energetyków. Na terenie całego obiektu w Zgierzu nie stwierdzono obecności materiałów gaśniczych.

Pożar, który wybuchł w dniu 25 maja br. udowodnił, że obawy WIOŚ były jak najbardziej zasadne.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest jedynym organem który podejmuje decyzje dotyczących transgraniczne przemieszczanie odpadów. W przypadku pożaru z Zgierzu jedynie ok. 400 ton odpadów, spośród zmagazynowanych 15 tyś. ton, - przywieziono nielegalnie z Wielkiej Brytanii. Wobec powyższego GIOŚ, rozpoczął postępowanie dotyczące zwrotu tych odpadów do kraju pochodzenia. Pozostałe odpady nigdy nie były zgłoszone do GIOŚ jako nielegalne transporty transgraniczne.

Pożar w Zgierzu – kolejny przypadek pożaru odpadów komunalnych. Zachodzi obawa, że przyczyną pożarów są celowe podpalenia, mające na celu pozbywanie się odpadów. Podobne przypadki odnotowano w wielu miejscach przykładowo: 8 kwietnia wybuchł pożar składowiska surowców wtórnych w Dąbrówce Wielkopolskie, 18 kwietnia w zakładzie recyklingu w Siemianowicach Śląskich wybuchł pożar odpadów zawierających m.in. tworzywa sztuczne, 20 kwietnia palił się magazyn elektroodpadów w Piotrkowie Trybunalskim, 22 kwietnia, paliło się składowisko w miejscowości Łaszew, w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, 8 maja wybuchł pożar sortowni odpadów przy ul. Zawodzie w Warszawie, 24 maja wybuchł pożar w sortowni odpadów w Olsztynie.

Jest to przykład tego, że działania Inspekcji Ochrony Środowiska są często osamotnione gdyż pomimo stwierdzania w trakcie kontroli istotnych naruszeń przepisów prawa, wydawane są decyzje administracyjne na zbieranie odpadów przy niewystarczającym zabezpieczeniu przeciwpożarowym, jak również przy naruszaniu planu zagospodarowania przestrzennego. W omawianym przypadku magazynowania odpadów, Starosta Zgierski pomimo pisemnej informacji o występującym zagrożeniu pożarowym zakładu wydał decyzję na zbieranie odpadów.

„W związku z pożarem prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski i Przewodniczący Rady Miasta Radosław Gajda zwrócili się pisemnie do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o utworzenie Agencji Ochrony Środowiska, która miałaby odpowiednie uprawnienia do egzekwowania przepisów dotyczących środowiska (www.tvn24.pl)”

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.