Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Inspekcja Ochrony Środowiska została powołana do kontroli przestrzegania przez korzystających ze środowiska przepisów prawa. Na podstawie art. 365 ustawy Prawo ochrony środowiska organy IOŚ zobowiązane są do zamknięcia instalacji, które działają bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Wobec powyższego Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał użytkowanie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) w Radiowie w związku z brakiem pozwolenia zintegrowanego[1]. Główny Inspektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję WIOŚ w Warszawie. Niestety odwołania do sądu administracyjnego składane przez prowadzących działalność, uniemożliwiają natychmiastowe zamknięcie zakładów działających niezgodnie z prawem i szkodliwie oddziaływujących na środowisko. MPO korzystając z obowiązującego prawa, złożyło skargę na tą decyzję. W maju b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił ją. MPO w dniu 25 lipca 2017 r. wniosło do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od ww. wyroku, w związku z tym wyrok nie jest prawomocny i zakład nie jest nadal zamknięty.

Kontynuując swoje działanie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, złożył wniosek o ukaranie[2] przedstawiciela MPO odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki odpadami w sposób powodujący uciążliwość zapachową. W minionym tygodniu Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wcześniejsze postanowienie Sądu Rejonowego - Wydział Karny o umorzeniu postępowania wobec przedstawiciela Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Kampinoskiej. Sąd Okręgowy w ustnym uzasadnieniu orzeczenia w pełni uznał argumentację i dowody przedstawione przez oskarżyciela publicznego - Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na stronie:
http://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1336,Komunikat-z-dnia-27-lipca-2017-r-w-sprawie-uwzglednienia-przez-Sad-Okregowy-w-Wa.html


[1] art.365 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
[2] powołując się na wykroczenie z artykułu 171 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.).

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.