Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Dyrekcja Generalna do spraw Środowiska - Biuro ds. Zagrożeń Poważnymi Awariami

Dyrekcja Generalna (DG) ds. Środowiska jest jedną z ponad 40 dyrekcji generalnych i służb, które tworzą Komisję Europejską. Celem Dyrekcji Generalnej jest ochrona, zachowanie i poprawa stanu środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. DG gwarantuje, że państwa członkowskie UE prawidłowo stosują prawo ochrony środowiska a także finansuje projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska w UE.

W sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnymi awariami, a także zapobiegania i łagodzenia ich skutków, naukowego i technicznego wsparcia dla działań Komisji Europejskiej, DG ds. Środowiska udziela Biuro ds. Zagrożeń Poważnymi Awariami (ang. Major Accident Hazard Bureau - MAHB). MAHB jest specjalną jednostką w ramach Instytutu Wspólnego Centrum Badawczego Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (ang. Joint Research Centre, Institute for the Protection and Security of the Citizen).

Do podstawowych zadań MAHB należy:

  • zarządzanie systemem zgłaszania o poważnych awariach (ang. Major - Accident Reporting System (MARS). W ramach dyrektywy Seveso państwa członkowskie wzywa się do informowania Komisji o wszelkich poważnych wypadków, które miały miejsce na ich terytorium. Aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości, Komisja ocenia te informacje, a następnie wyciągnięte wnioski upowszechnia wśród państw członkowskich;
  • udzielanie naukowego, technicznego i administracyjnego wsparcia Technicznym Grupom Roboczym (ang. Technical Working Group - TWG). TWG angażują władze krajowe oraz przedstawicieli przemysłu i zajmują się m.in. opracowywaniem wytycznych i zaleceń obejmujących obszary techniczne w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. Dokumenty opracowane przez TWG i zatwierdzone przez CCA rozpowszechniane są pomiędzy krajami członkowskimi i publikowane na stronie internetowej MAHB;
  • zarządzanie Wspólnotowym Centrum Dokumentacji Zagrożeń Przemysłowych (ang. Community Documentation Centre on Industrial Risks (CDCIR). CDCIR to biblioteka oraz system informacyjny dotyczący zagrożeń przemysłowych, który zbiera i ocenia zalecenia, przepisy, kodeksy postępowania i historie przypadków awarii przemysłowych;

Zgodnie z art. 271b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ), Minister właściwy do spraw środowiska informuje Komisje Europejską o:

  • poważnych awariach, ich skutkach i wynikach analizy tych zdarzeń,
  • doświadczeniach krajowych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
  • zakładach mogących powodować poważne awarie.

Natomiast zgodnie z art. 271b ustawy POŚ, Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do realizacji zadań Ministra Środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom.

W związku z powyższym Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem kompetentnym do współpracy z Biurem ds. Zagrożeń Poważnymi Awariami.

Więcej informacji na temat działalności MAHB znajduje się na stronie: http://mahb.jrc.it/

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.