Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W 2021 r., Inspekcja Ochrony Środowiska realizowała swoje ustawowe zadania, do których należy prowadzenie kontroli podmiotów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz sporządzanie raportów i informacji na temat ich wyników.

W 2021 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przeprowadzili 40 768 kontroli, w tym:

  • 7 147 kontroli planowych zakładów w terenie,
  • 7 539 kontroli pozaplanowych zakładów w terenie, w tym interwencyjne,
  • 3 236 kontroli z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu np. ustalanie źródła wydobywania się zanieczyszczeń,
  • 22 438 kontroli dokumentacyjnych, w tym wyników badań automonitoringowych,
  • 408 kontroli dokumentacyjnych bez ustalonego podmiotu np. transport odpadów.

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono 10 971 naruszeń przepisów ochrony środowiska. Do takich naruszeń zaliczono np. nieterminowe złożenie rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach, wprowadzanie ścieków nieoczyszczonych do gruntów, przekroczenie poziomu emisji hałasu do środowiska. Średnio w Polsce prawie co druga kontrola w terenie wykazała nieprawidłowości. Po stwierdzeniu naruszeń wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska zastosowali 25 368 sankcji i działań pokontrolnych, takich jak np. zarządzenie pokontrolne, decyzje administracyjne o charakterze pieniężnym. W 2021 r. wydano 2 517 decyzji o karach i opłatach/opłatach podwyższonych na łączną kwotę 98 030 451,60 zł. Najwięcej tj. 804 decyzje, nałożono za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach. Najwyższe kary wymierzono za nieprzestrzeganie przepisów o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - 20 749 318,00 zł. W 2021 r. wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, skierowali 250 wniosków do organów ścigania. W 2021 r. zapadły 3 wyroki, w których orzeczono winę.

Na stronie internetowej GIOŚ, niebawem pojawi się szczegółowy raport dot. działalności Inspekcji Ochrony Środowiska pt. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2021 r.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.