Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Pracownicy GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego oraz Departamentu Monitoringu Środowiska wraz z Regionalnymi Wydziałami Monitoringu Środowiska zajmujący się polami elektromagnetycznymi wzięli udział w szkoleniu oraz w porównaniach międzylaboratoryjnych (badaniach biegłości) w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Pracownicy GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego oraz Departamentu Monitoringu Środowiska wraz z Regionalnymi Wydziałami Monitoringu Środowiska zajmujący się polami elektromagnetycznymi wzięli udział w szkoleniu oraz w porównaniach międzylaboratoryjnych (badaniach biegłości) w zakresie pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku, które miało miejsce w dniach 12-14 października w Radomsku.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników, a także ujednolicenie, w skali kraju, sposobu wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i wymianę dobrych praktyk w tym zakresie.

W ramach porównań międzylaboratoryjnych (badaniu biegłości) przeprowadzono trzy rundy pomiarowe:

Runda I - pomiary monitoringowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r. poz. 2311) z uwzględnieniem co najmniej jednego z obszarów określonych w zał. nr 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne pomiary przeprowadzono w Hotelu Ted w Radomsku.

 

 

Runda II - Pomiary kontrolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r, poz. 258) - pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne pomiary przeprowadzono w Hotelu Ted w Radomsku.

 

 

Runda III - Pomiary kontrolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r, poz. 258) - pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla częstotliwości przemysłowej (50 Hz). Pomiary przeprowadzono pod linią 400 kV Rogowiec – Joachimów / Rogowiec – Tucznawa (przęsło 441 – 442), blisko miejscowości Szczepocice.

 

 

Program PT/ILC został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentach: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości – dokument PCA DA-05, wydanie 8 z 2021r. Przyjęta metodyka pomiarów była zbieżna ze standardowymi badaniami akredytowanymi wykonywanymi przez laboratoria badawcze uczestniczące w programie. Realizacja programu przebiegła bardzo sprawnie.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.