Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował na Portalu jakości powietrza GIOŚ zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska. Raport zawiera podsumowanie wyników rocznych ocen jakości powietrza w strefach w Polsce za 2020 rok.

Ocena jakości powietrza wykonywana jest w podziale na strefy, a jej wynikiem jest przypisanie każdej ze stref klasy dla każdego z ocenianych zanieczyszczeń. Wyniki klasyfikacji stref przekładają się na określone wymagania w zakresie działań na rzecz poprawy lub utrzymania jakości powietrza.

Przypisanie strefie klasy A oznacza, że na jej obszarze nie stwierdzono wystąpienia w określonym roku przekroczeń obowiązujących w Polsce wartości normatywnych stężenia danego zanieczyszczenia.

W 2020 roku, w przypadku dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu oraz ołowiu, kadmu i niklu, zawartych w pyle PM10, wszystkie strefy w kraju zaliczono do klasy A. Jako A sklasyfikowano także przeważającą większość stref w odniesieniu do: dwutlenku azotu (43), arsenu (44) i ozonu (42). Do klasy A zaliczono 29 stref dla pyłu PM10, 43 strefy dla pyłu PM2,5 w ocenie pod kątem spełniania dotychczas obowiązującego kryterium, czyli I fazy poziomu dopuszczalnego, 31 stref dla PM2,5 przy uwzględnieniu obowiązującej od 2020 roku II fazy poziomu dopuszczalnego, a także 6 stref w przypadku benzo(a)pirenu zawartego w PM10.

W ocenie dla 2020 r. w 39 z 45 stref odnotowano przekroczenie wartości normatywnych stężeń dla jednego lub więcej niż jednego zanieczyszczenia, którego efektem było przypisanie strefie klasy C dla tego zanieczyszczenia. Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2020, najwięcej stref zostało zaliczonych do klasy C ze względu na wystąpienie na obszarze strefy przekroczenia wartości normatywnej dla benzo(a)pirenu (39 z 45 stref).

Obserwowana jest stopniowa poprawa jakości powietrza. Rok 2020 charakteryzował się najniższymi stężeniami zanieczyszczeń powietrza w całej historii ocen jakości powietrza.

 

Raport został udostępniony w dziale Publikacje, oraz jako załączniki pdf do pobrania pod treścią komunikatu. Ponadto, w module „Mapy > Ocena jakości powietrza > Ocena Roczna” udostępniono mapy prezentujące klasyfikację stref za rok 2020 dla poszczególnych zanieczyszczeń.

Raporty wojewódzkie "Roczna ocena jakości powietrza za 2020 rok" i lata poprzednie, dostępne są do pobrania w dziale Publikacje na podstronach poszczególnych województw w module "Informacje Regionalne".

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2020. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska

ZAŁĄCZNIKI A – D do raportu Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2020

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.