Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

31 sierpnia 2021 r. w Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Komendantem Głównym Policji w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

W spotkaniu udział brali: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba, p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, dyrektora Biura Kryminalnego Policji KGP insp. Grzegorz Napiórkowski, dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Piotr Owsiewski oraz przedstawiciele GIOŚ.

Obecne statystyki, zarówno Policji jak i Inspekcji Ochrony Środowiska, wskazują na znaczny wzrost spraw związanych głownie z nielegalnym porzucaniem odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczony. Największe zagrożenie stwarzają odpady niebezpieczne, które w konsekwencji nielegalnego deponowania stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Obserwujemy, że obszar ten stał się polem działalności przestępczej, w tym tej o charakterze zorganizowanym. Na początku była mafia paliwowa, później VAT-owska, przestępcy, szukając nowego pola do działania znaleźli go na rynku gospodarowania odpadami. Na nielegalnym obrocie odpadami można zarobić bardzo duże pieniądze.

Aby skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom koniecznym jest stałe współdziałanie organów ścigania i inspekcji ochrony środowiska.

"Od początku mojego urzędowania w ministerstwie wypowiedzieliśmy zdecydowaną i bezwzględną walkę z przestępcami środowiskowymi. Zdecydowałem się zainicjować działania mające na celu zwalczanie przestępczości środowiskowej; tj. powołanie specjalnego Departamentu ds. Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w GIOŚ oraz wypracowanie porozumienia z Policją w ramach współpracy. Cieszę się, że dziś możemy konsekwentnie realizować podjęte założenia, a to dopiero początek, gdyż przed nami m.in. największa od lat 90' nowelizacja Kodeksu Karnego w zakresie przestępstw środowiskowych" - podkreślił sekretarz stanu Jacek Ozdoba.

"Już teraz widzimy, że stała współpraca specjalnie powołanego w strukturach GIOŚ Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przynosi efekty. Dzięki tej współpracy zostały złożone pierwsze zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw przez zorganizowane grupy przestępcze nielegalnie gospodarujące odpadami. Chciałbym podziękować ministrowi Ozdobie za współpracę i zaangażowanie w tej sprawie, której to efekty możemy dziś obserwować" - zaznaczył Marek Chibowski - p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dlatego aby nadal rozwijać bieżącą współpracę oraz przenieść ją na szczebel regionalny zostało zawarte porozumienie, dzięki któremu Policja i Inspekcja Ochrony Środowiska będą wzajemnie współdziałać w zakresie prowadzonych czynności dotyczących zwalczania przestępczości środowiskowej. Porozumienie umożliwi również prowadzenie wzajemnych szkoleń, tak żeby Inspektorzy nauczyli Policjantów jak prawidłowo rozpoznawać rodzaje odpadów i jak wygląda przepływ strumienia odpadów zgodnie z prawem, a Policjanci wskażą Inspektorom jak prowadzić czynności w celu zebrania całego materiału dowodowego dla potrzeb zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Podpisanie porozumienia otwiera nowe perspektywy współpracy Policji i Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wykrywania i przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, a szczególnie przestępczości związanej z nielegalnym obrotem odpadami. Porozumienie będzie dawało również możliwości wspierania Policji środkami techniki specjalnej będącymi w posiadaniu GIOŚ. Drony, fotopułapki, georadary oraz zasoby Centralnego Laboratorium GIOŚ będą wspomagały funkcjonariuszy Policji w skutecznej walce z przestępcami środowiskowymi.

 

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.