Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Inspekcja Ochrony Środowiska i Prokuratura

w walce z nielegalnym obrotem odpadów

 

Kontrole zrealizowane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz dochodzenie przeprowadzone przez Prokuraturę Okręgową wykazały, że Clif Sp. z o.o. zajmująca się gospodarowaniem odpadami – głównie w województwach małopolskim i śląskim – dopuściła się w swojej działalności licznych naruszeń zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz dobrostanowi środowiska.  Do tej pory na spółkę nałożono w sumie ponad 1,2 mln zł kar administracyjnych, a 41 osobom postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

 

Działalność Clif Sp. z o.o., związana ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, obejmuje kilka województw, w tym głównie małopolskie i śląskie. Liczne kontrole zrealizowane przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wykazywały rażące naruszenia
w funkcjonowaniu Spółki, zagrażające zdrowiu i życiu ludzi oraz dobrostanowi środowiska.

 

Działania w sprawie ww. Spółki nadzorowane były przez pełniącego wcześniej funkcję Małopolskiego WIOŚ (w latach 2007-2018), a obecnie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Pawła Ciećko w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym i Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Współpraca polegała na m.in. na wymianie informacji z działań kontrolnych, również w skali międzywojewódzkiej, w ramach zespołu kontrolnego powołanego decyzją GIOŚ.

 

Tylko Małopolski WIOŚ w latach 2015-2019 przeprowadził 10 kontroli Clif Sp. z o. o. prowadzącej działalność w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 53. Poza pierwszą kontrolą, przeprowadzoną w roku 2015  w związku z oddaniem do użytkowania hali przemysłowej, gdzie planowano rozpoczęcie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, każda kolejna kontrola Małopolskiego WIOŚ ujawniała poważne naruszenia, w tym m.in.:

 

  • magazynowanie odpadów niebezpiecznych w instalacji o całkowitej pojemności ponad 50 ton w oczekiwaniu na działanie związane m. in. z odzyskiem lub unieszkodliwianiem, termicznym przekształcaniem odpadów, bez wymaganego w tym zakresie pozwolenia zintegrowanego,
  • mieszanie odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych różnych rodzajów,
  • magazynowanie odpadów niezgodnie z zezwoleniem na zbieranie odpadów,
  • brak ewidencji wszystkich odpadów.

 

W wyniku podjętych działań pokontrolnych Małopolski WIOŚ:

 

  • decyzją z dnia 29 stycznia 2016 r. znak: WI.7060.2.9.2015.BP wstrzymał użytkowanie hali magazynowej oraz zbiorników magazynowych przeznaczonych do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton z dniem 1 maja 2016 r.
    z uwagi na brak wymaganego prawem pozwolenia zintegrowanego,
  • wymierzył szereg administracyjnych kar pieniężnych za gospodarowanie odpadami niezgodnie z zezwoleniem oraz za mieszanie zbieranych odpad. niebezpiecznych (na łączną kwotę ponad 1,2 mln. zł),
  • skierował zawiadomienia do Prokuratury, a także wystąpienia do Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz organów samorządowych (w tym do Starosty Krakowskiego, który wydał Clif Sp. z o.o. zezwolenie na zbieranie odpadów).

 

Dzięki postępowaniu prowadzonemu przez Prokuratora Okręgowego w Krakowie (sygn. PO I Ds.3.2019) zlokalizowano 26 miejsc, w których Clif Sp. z o.o. zdeponował odpady niebezpieczne
w formie płynnej w mauzerach i beczkach oraz półpłynnej, tj. odpady niebezpieczne zmieszane
z odpadami komunalnymi, na terenie kilku województw, tj.: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, wielkopolskiego i podlaskiego. Stwierdzono również, że odpady zostały porzucone w dwóch lokalizacjach na terenie Republiki Czeskiej. W wyniku ustaleń prowadzonego postępowania, Prokurator Okręgowy w Krakowie skierował do krakowskiego sądu okręgowego akt oskarżenia wobec 41 osób z zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.