Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Od początku awarii ściekowej do dnia 12 września br., w Warszawie do Wisły zrzucono 3 461 370 m3 nieoczyszczonych ścieków, które zawierają ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w zakresie ChZTCr (chemiczne zapotrzebowanie na tlen, chromianowe), azotu ogólnego, azotu amonowego, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego, detergentów niejonowych, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, przewodności i ogólnego węgla organicznego (TOC).

W dniu 9 września br. w godzinach porannych uruchomiono awaryjny przesył części ścieków nieoczyszczonych ze strony lewej na prawą - docelowo do oczyszczalni „Czajka”. W ciągu pierwszych trzech dni od uruchomienia awaryjnym przesyłem do oczyszczalni odprowadzono łącznie 122 223 m3 ścieków.

Od godz. 23.00 dnia 11 września do godz. 9.00 dnia 13 września br. nie pracowała żadna z 11 pomp mających przepompowywać ścieki surowe z kolektora do zrealizowanego zastępczego przesyłu ścieków, a ścieki nieoczyszczone ponownie w całości trafiały bezpośrednio do rzeki Wisły.

Dzisiaj, ok. godz. 9.00, wznowiono częściowe odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych awaryjnym przesyłem do oczyszczalni ścieków ,,Czajka”. Do godz. 12.00 do oczyszczalni awaryjnym przesyłem dopłynęło 8 242 m3 ścieków. Trwa montaż dodatkowych pomp do systemu przesyłowego.

Wczoraj występowanie piany zaobserwowano m.in. na wysokości Warszawy, Nowego Dworu Mazowieckiego, Zakroczymia i Smoszewa, przy czym na wysokości Warszawy odnotowano również uciążliwość zapachową. W porcie w Wyszogrodzie stwierdzono nagromadzony brązowy kożuch.

W dniu dzisiejszym pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatury w Płocku dokonali kolejnych oględzin rzeki Wisły z brzegu, podczas których w Płocku, na wysokości mola oraz ul. Grabówka, zaobserwowano gromadzenie się zielonej zawiesiny na powierzchni wody; woda w rzece była brudna i mętna. W Brwilnie oraz Duninowie na wodzie nie stwierdzono zanieczyszczeń ani piany.

Nadal ścieki, przed zrzutem do rzeki, kierowane są przez MPWiK na trzy kraty, co ma zapobiec przedostawaniu się do Wisły nieczystości stałych, np. sanitarnych. W sobotę zwiększono liczbę urządzeń do ozonowania ścieków z 5 do 6. Wylot ścieków w dalszym ciągu nie został zabezpieczony przed zagrożeniem wypływem substancji ropopochodnych.

Podczas oględzin w bezpośredniej okolicy wylotu, przy pogodzie bezdeszczowej, inspektorzy nie zaobserwowali zanieczyszczeń tymi substancjami.

Monitoring badawczy

Wyniki badań wykonanych w dniu 11 września 2019 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:

  • pomiary o godz. 08:30 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 -
   • Temperatura wody – 21,1 0C
   • Tlen rozpuszczony – 9,6 mg/dm3
   • pH – 8,1
   • Przewodność elektrolityczna – 1084 µS/cm
   • Zawiesina ogólna – 36 mg/dm3
   • Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
   • Azot ogólny – 1,84 mg/dm3
   • ChZTcr – 27,3 mg O2/dm3
   • Fosfor ogólny – <0,040 mg/dm3
   • OWO – 9,5 mg/dm3
   • Indeks fenolowy - <0,002 mg/dm3
   • Kadm - <0,045 µg/dm3
   • Ołów - <0,36 µg/dm3
   • Miedź - 0,013 mg/dm3
   • Cynk - 0,013 mg/dm3
   • Nikiel – 2,3 µg/dm3
   • Chrom ogólny - <0,008 mg/dm3
   • Chrom Cr+6 - <0,008 mg/dm3
   • Rtęć - <0,015 µg/ dm3
   • Fluorki - 0,136 mg/dm3
   • Tetrachlorometan - <0,50 µg/dm3
   • Trichlorometan – 0,84 µg/dm3
   • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina.

   • pomiary o godz. 09:45 Wisła poniżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 -
    • Temperatura wody – 21,5 0C
    • Tlen rozpuszczony – 9,0 mg/dm3
    • pH – 7,8
    • Przewodność elektrolityczna – 1098 µS/cm
    • Zawiesina ogólna – 51 mg/dm3
    • Azot amonowy – 3,02 mg/dm3
    • Azot ogólny – 5,84 mg/dm3
    • ChZTcr – 41,2 mg O2/dm3
    • Fosfor ogólny – 0,313 mg/dm3
    • OWO – 16,5 mg/dm3
    • Kadm - <0,045 µg/dm3
    • Ołów - <0,36 µg/dm3
    • Miedź - 0,0055 mg/dm3
    • Cynk - 0,0151 mg/dm3
    • Nikiel – 2,39 µg/dm3
    • Chrom ogólny - <0,008 mg/dm3
    • Chrom Cr+6 - <0,008 mg/dm3
    • Rtęć - <0,015 µg/dm3
    • Fluorki - 0,142 mg/dm3
    • Tetrachlorometan - <0,50 µg/dm3
    • Trichlorometan – 0,94 µg/dm3
    • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, azot amonowy, azot ogólny, ChZTcr, fosfor ogólny, OWO.

    • pomiary o godz. 09:05 Wisła w miejscowości Kazuń -
     • Temperatura wody – 19,0 0C
     • Tlen rozpuszczony – 11,0 mg/dm3
     • pH – 8,5
     • Przewodność elektrolityczna – 1226 µS/cm
     • Zawiesina ogólna – 43 mg/dm3
     • Azot amonowy – 0,061 mg/dm3
     • Azot ogólny – 1,82 mg/dm3
     • ChZTcr -30,2 mg O2/dm3
     • Fosfor ogólny – 0,150 mg/dm3
     • OWO – 6,79 mg/dm3
     • Kadm - <0,045 µg/dm3
     • Ołów - <0,36 µg/dm3
     • Miedź - 0,0052 mg/dm3
     • Cynk - 0,0107 mg/dm3
     • Nikiel – 2,16 µg/dm3
     • Chrom ogólny - <0,008 mg/dm3
     • Chrom Cr+6 - <0,008 mg/dm3
     • Rtęć - <0,015 µg/dm3
     • Tetrachlorometan - <0,50 µg/dm3
     • Trichlorometan – <0,50 µg/dm3
     • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: pH, przewodność, zawiesina, ChZTcr.

     • pomiary o godz. 05:50 Wisła w miejscowości Wyszogród -
      • Temperatura wody – 17,0 0C
      • Tlen rozpuszczony – 10,6 mg/dm3
      • pH – 8,2
      • Przewodność elektrolityczna – 1179 µS/cm
      • Zawiesina ogólna – 31 mg/dm3
      • Azot amonowy - <0,050 mg/dm3
      • Azot ogólny – 2,05 mg/dm3
      • ChZTcr -25,7 mg O2/dm3
      • Fosfor ogólny – 0,13 mg/dm3
      • OWO – 7,05 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina.

      • pomiary o godz. 06:40 Wisła przed miastem Płockiem przy ul. Grabówka (przed ujęciem wody) -
       • Temperatura wody – 18,5 0C
       • Tlen rozpuszczony – 13,1 mg/dm3
       • pH – 8,1
       • Przewodność elektrolityczna – 1163 µS/cm
       • Zawiesina ogólna – 27 mg/dm3
       • Azot amonowy - <0,050 mg/dm3
       • Azot ogólny – 1,71 mg/dm3
       • ChZTcr -22,1 mg O2/dm3
       • Fosfor ogólny – 0,11 mg/dm3
       • OWO – 6,47 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność.

       • pomiary o godz. 09:50 Narew w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki -
        • Temperatura wody – 18,2 0C
        • Tlen rozpuszczony – 7,9 mg/dm3
        • pH – 7,8
        • Przewodność elektrolityczna – 524 µS/cm
        • Zawiesina ogólna – 10 mg/dm3
        • Azot amonowy – 0,17 mg/dm3
        • Azot ogólny – 1,52 mg/dm3
        • ChZTcr -23,8 mg O2/dm3
        • Fosfor ogólny – 0,19 mg/dm3
        • OWO – 8,18 mg/dm3
        • Kadm - <0,045 µg/dm3
        • Ołów - <0,36 µg/dm3
        • Miedź - 0,0053 mg/dm3
        • Cynk - 0,0153 mg/dm3
        • Nikiel – 1,06 µg/dm3
        • Chrom ogólny - <0,008 mg/dm3
        • Chrom Cr+6 - <0,008 mg/dm3
        • Rtęć - <0,015 µg/dm3
        • Tetrachlorometan - <0,50 µg/dm3
        • Trichlorometan – <0,50 µg/dm3
        • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/dm3

Żaden wskaźnik w tej próbce nie przekroczył wartości granicznej dobrego stanu ekologicznego.

        • pomiary o godz. 09:30 Wisła w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki -
         • Temperatura wody – 19,0 0C
         • Tlen rozpuszczony – 10,5 mg/dm3
         • pH – 8,4
         • Przewodność elektrolityczna – 1184 µS/cm
         • Zawiesina ogólna – 41,0 mg/dm3
         • Azot amonowy – 0,14 mg/dm3
         • Azot ogólny – 2,08 mg/dm3
         • ChZTcr – 25,2 mg O2/dm3
         • Fosfor ogólny – 0,14 mg/dm3
         • OWO – 6,72 mg/dm3
         • Kadm - <0,045 µg/dm3
         • Ołów - <0,36 µg/dm3
         • Miedź - 0,00433 mg/dm3
         • Cynk - 0,0153 mg/dm3
         • Nikiel – 1,06 µg/dm3
         • Chrom ogólny - <0,008 mg/dm3
         • Chrom Cr+6 - <0,008 mg/dm3
         • Rtęć - <0,015 µg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność, zawiesina.

Szczegółowe wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ dla WIOŚ w Warszawie dostępne są tutaj

 

Kontakt: Agnieszka Borowska, tel. 502 141 173

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.