Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Od początku awarii ściekowej do dnia 11 września br., w Warszawie do Wisły zrzucono 3 255 812 m3 nieoczyszczonych ścieków, które zawierają ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w zakresie ChZTCr (chemiczne zapotrzebowanie na tlen, chromianowe), azotu ogólnego, azotu amonowego, zawiesiny ogólnej, fosforu ogólnego, detergentów niejonowych, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, przewodności i ogólnego węgla organicznego (TOC).

W dniu 9 września br. w godzinach porannych uruchomiono awaryjny przesył części ścieków nieoczyszczonych ze strony lewej na prawą - docelowo do oczyszczalni "Czajka". W ciągu pierwszych trzech dni od uruchomienia awaryjnym przesyłem do oczyszczalni odprowadzono łącznie 122 223 m3 ścieków. W dniu wczorajszym awaryjnym przesyłem do oczyszczalni ścieków ,,Czajka" odprowadzono 32 440 m3, co stanowiło ok. 16 % ogólnej ilości ścieków dopływających do kolektora (208 722 m3).

Od wczoraj, od godz. 23.00 nie pracuje żadna z 11 pomp mających przepompowywać ścieki surowe z kolektora do zrealizowanego zastępczego przesyłu ścieków. Obecnie ścieki nieoczyszczone ponownie w całości trafiają bezpośrednio do rzeki Wisły. Trwa montaż dodatkowych pomp do systemu przesyłowego ścieków.

W dniu dzisiejszym inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wspólnie z pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonali oględzin rzeki Wisły na odcinku od mostu im. Marii Skłodowskiej - Curie (Północnego) w Warszawie do Płocka, w celu weryfikacji występowania zastoisk, piany i innych niekorzystnych zjawisk w środowisku rzeki Wisły, których przyczyną jest zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych.

Na odcinku od Mostu Północnego do Płocka spływ piany zaobserwowano głównie między 588 a 620 km. W godzinach popołudniowych największe występowanie piany stwierdzono na odcinku Rakowo - Białobrzegi. Na odcinku od km 522 do km 580 nieznaczne ilości piany obserwowane były w zatoczkach, jednak w ilości mniejszej niż na odcinku od km 588 do km 620.

Nadal ścieki, przed zrzutem do rzeki, kierowane są przez MPWiK na trzy kraty, co ma zapobiec przedostawaniu się do Wisły nieczystości stałych, np. sanitarnych. W sobotę zwiększono liczbę urządzeń do ozonowania ścieków z 5 do 6. Wylot ścieków w dalszym ciągu nie został zabezpieczony przed zagrożeniem wypływem substancji ropopochodnych. Podczas oględzin

w bezpośredniej okolicy wylotu, przy pogodzie bezdeszczowej, inspektorzy nie zaobserwowali zanieczyszczeń tymi substancjami.

Monitoring badawczy

Wyniki badań wykonanych w dniu 11 września 2019 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:

  • pomiary o godz. 08:30 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 -
   • Temperatura wody - 20 0C
   • Tlen rozpuszczony - 8,7 mg/dm3
   • pH - 8,2
   • Przewodność elektrolityczna - 1365 µS/cm
   • Zawiesina ogólna - 29 mg/dm3
   • Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
   • Azot ogólny - 1,89 mg/dm3
   • ChZTcr - 23,4 mg O2/l
   • Fosfor ogólny - <0,040 mg/dm3
   • OWO - 8,0 mg/dm3
   • Indeks fenolowy - 0,003 mg/l
   • Kadm - <0,045 µg/l
   • Ołów - <0,36 µg/l
   • Miedź - 0,0015 mg/l
   • Cynk - <0,002 mg/l
   • Nikiel - 1,74 µg/l
   • Rtęć - <0,015 µg/l
   • Fluorki - 0,151 mg/l
   • Tetrachlorometan - <0,50 µg/l
   • Trichlorometan - 3,83 µg/l
   • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/l

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, trichlorometan.

   • pomiary o godz. 09:40 Wisła poniżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 -
    • Temperatura wody - 21,3 0C
    • Tlen rozpuszczony - 8,8 mg/dm3
    • pH - 7,9
    • Przewodność elektrolityczna - 1378 µS/cm
    • Zawiesina ogólna - 50 mg/dm3
    • Azot amonowy - 2,3 mg/dm3
    • Azot ogólny - 5,03 mg/dm3
    • ChZTcr - 47,8 mg O2/l
    • Fosfor ogólny - 0,228 mg/dm3
    • OWO - 14,6 mg/dm3
    • Indeks fenolowy - 0,003 mg/l
    • Kadm - <0,045 µg/l
    • Ołów - <0,36 µg/l
    • Miedź - 0,0027 mg/l
    • Cynk - 0,0025 mg/l
    • Nikiel - 1,81 µg/l
    • Rtęć - <0,015 µg/l
    • Fluorki - 0,159 mg/l
    • Tetrachlorometan - <0,50 µg/l
    • Trichlorometan - <0,50 µg/l
    • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/l

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, azot amonowy, azot ogólny, ChZTcr, OWO.

    • pomiary o godz. 09:20 Wisła w miejscowości Kazuń -
     • Temperatura wody - 18,9 0C
     • Tlen rozpuszczony - 10,5 mg/dm3
     • pH - 8,5
     • Przewodność elektrolityczna - 1463 µS/cm
     • Zawiesina ogólna - 37 mg/dm3
     • Azot amonowy - 0,052 mg/dm3
     • Azot ogólny - 1,91 mg/dm3
     • ChZTcr -33,1 mg O2/l
     • Fosfor ogólny - 0,120 mg/dm3
     • OWO - 6,94 mg/dm3
     • Indeks fenolowy - <0,002 mg/l
     • Kadm - <0,045 µg/l
     • Ołów - <0,36 µg/l
     • Miedź - 0,00213 mg/l
     • Cynk - 0,00422 mg/l
     • Nikiel - 1,87 µg/l
     • Rtęć - <0,015 µg/l
     • Tetrachlorometan - <0,50 µg/l
     • Trichlorometan - <0,50 µg/l
     • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/l

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: odczyn pH, przewodność, zawiesina, ChZTcr.

     • pomiary o godz. 06:10 Wisła w miejscowości Wyszogród -
      • Temperatura wody - 17,4 0C
      • Tlen rozpuszczony - 9,5 mg/dm3
      • pH - 8,3
      • Przewodność elektrolityczna - 1150 µS/cm
      • Zawiesina ogólna - 24 mg/dm3
      • Azot amonowy - <0,050 mg/dm3
      • Azot ogólny - 2,21 mg/dm3
      • ChZTcr -25,3 mg O2/l
      • Fosfor ogólny - 0,13 mg/dm3
      • OWO - 6,4 mg/dm3

 

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność.

      • pomiary o godz. 07:15 Wisła przed miastem Płockiem przy ul. Grabówka (przed ujęciem wody) -
       • Temperatura wody - 17,2 0C
       • Tlen rozpuszczony - 10,4 mg/dm3
       • pH - 8,1
       • Przewodność elektrolityczna - 1009 µS/cm
       • Zawiesina ogólna - 24 mg/dm3
       • Azot amonowy - <0,050 mg/dm3
       • Azot ogólny - 1,4 mg/dm3
       • ChZTcr -29,4 mg O2/l
       • Fosfor ogólny - 0,13 mg/dm3
       • OWO - 5,91 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność.

       • pomiary o godz. 09:45 Narew w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki -
        • Temperatura wody - 18,5 0C
        • Tlen rozpuszczony - 7,8 mg/dm3
        • pH - 7,9
        • Przewodność elektrolityczna - 621 µS/cm
        • Zawiesina ogólna - 10 mg/dm3
        • Azot amonowy - 0,18 mg/dm3
        • Azot ogólny - 1,75 mg/dm3
        • ChZTcr -25,5 mg O2/l
        • Fosfor ogólny - 0,19 mg/dm3
        • OWO - 9,53 mg/dm3
        • Indeks fenolowy - <0,002 mg/l
        • Kadm - <0,045 µg/l
        • Ołów - <0,36 µg/l
        • Miedź - <0,001 mg/l
        • Cynk - <0,0044 mg/l
        • Nikiel - <1,0 µg/l
        • Rtęć - <0,015 µg/l
        • Tetrachlorometan - <0,50 µg/l
        • Trichlorometan - <0,50 µg/l
        • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/l

Żaden wskaźnik w tej próbce nie przekroczył wartości granicznej dobrego stanu ekologicznego.

        • pomiary o godz. 10:10 Wisła w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki -
         • Temperatura wody - 18,8 0C
         • Tlen rozpuszczony - 9,6 mg/dm3
         • pH - 8,3
         • Przewodność elektrolityczna - 1295 µS/cm
         • Zawiesina ogólna - 37 mg/dm3
         • Azot amonowy - 0,088 mg/dm3
         • Azot ogólny - 2,00 mg/dm3
         • ChZTcr - 30,7 mg O2/l
         • Fosfor ogólny - 0,15 mg/dm3
         • OWO - 6,41 mg/dm3
         • Indeks fenolowy - <0,002 mg/l
         • Kadm - <0,045 µg/l
         • Ołów - <0,36 µg/l
         • Miedź - <0,001 mg/l
         • Cynk - 0,0044 mg/l
         • Nikiel - <1,0 µg/l
         • Rtęć - <0,015 µg/l
         • Tetrachlorometan - <0,50 µg/l
         • Trichlorometan - <0,50 µg/l
         • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/l

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność, zawiesina, ChZTcr.

         • pomiary o godz. 11:50 Wisła w Białej Górze -
          • Temperatura wody - 17,0 o C
          • Tlen rozpuszczony - 8,7 mg/dm3
          • pH - 8,1
          • Przewodność - 980 µS/cm
          • Zawiesiny ogólne - 11 mg/dm3
          • Azot amonowy - 0,060 mg/dm3
          • Azot ogólny - 1,43 mg/dm3
          • CHZTCr - 18,8 mg/dm3
          • Fosfor ogólny - 0,26 mg/dm3
          • OWO - 7,4 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność.

          • pomiary o godz. 09:15 Wisła w Świbnie -
           • Temperatura wody - 17,0 o C
           • Tlen rozpuszczony - 8,6 mg/dm3
           • pH - 8,3
           • Przewodność - 1141 µS/cm
           • Zawiesiny ogólne - 12 mg/dm3
           • Azot amonowy - 0,044 mg/dm3
           • Azot ogólny - 1,34 mg/dm3
           • CHZTCr - 23,9 mg/dm3
           • Fosfor ogólny - 0,15 mg/dm3
           • OWO - 6,9 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność.

           • pomiary o godz. 09:40 Wisła w Kiezmarku -
            • Temperatura wody - 16,8 o C
            • Tlen rozpuszczony - 8,9 mg/dm3
            • pH - 8,3
            • Przewodność - 1130 µS/cm
            • Zawiesiny ogólne - 8,2 mg/dm3
            • Azot amonowy - 0,024 mg/dm3
            • Azot ogólny - 1,34 mg/dm3
            • CHZTCr - 20,6 mg/dm3
            • Fosfor ogólny - 0,15 mg/dm3
            • OWO - 7,1 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność.

Szczegółowe wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ dla WIOŚ w Warszawie dostępne są tutaj

 

Kontakt: Agnieszka Borowska, tel. 502 141 173

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.