Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Od początku awarii ściekowej do dnia 8 września br., w Warszawie do Wisły zrzucono 2 460 613 m3 nieoczyszczonych ścieków, które zawierają ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w zakresie ChZTCr (chemiczne zapotrzebowanie na tlen, chromianowe), azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, ogólny węgiel organiczny (TOC).

Wczoraj w godzinach porannych uruchomiono awaryjny przesył części ścieków nieoczyszczonych ze strony lewej na prawą - docelowo do oczyszczalni "Czajka". W ciągu całego dnia awaryjnym przesyłem do oczyszczalni dopłynęło 38 790 m3 ścieków, co stanowi około 18,2 % ogólnej ilości ścieków przepływających w tym czasie kolektorem z wylotem do rzeki Wisły.

Od dnia 6 września br. obserwowane jest stopniowe zmniejszanie się miejsc zastoisk ścieków oraz miejsc pojawienia się piany na rzece Wiśle. W dniu wczorajszym odnotowano jedynie dwa zastoiska o niedużym stopniu zanieczyszczenia - w miejscowościach Kępa Polska oraz Kępa Polska - Czerwonka. Z racji poprawy warunków hydro-meteorologicznych (kierunek wiatru, falowanie na zbiorniku oraz spadek temperatury powietrza) zapach przy stopniu Wodnym na był coraz mniej wyczuwalny. Nie zaobserwowano tam zanieczyszczeń ani piany.

Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska, podczas trwającej kontroli w MPWiK, wysunęli kolejne żądanie dotyczące weryfikacji i aktualizacji podmiotów wprowadzających do urządzeń kanalizacyjnych Spółki ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Nakazali MPWiK zabezpieczenie wylotu przed wypływem substancji ropopochodnych, usuwanie i monitorowanie zastoisk ścieków na rzece Wiśle na odcinku od mostu Północnego do Płocka, sporządzenie listy wszystkich podmiotów (również niekontrolowanych przez Spółkę), wprowadzających ścieki przemysłowe do kanalizacji jak również dostarczenie informacji o ładunku poszczególnych zanieczyszczeń wprowadzanych do Wisły w ciągu doby.

Nadal ścieki, przed zrzutem do rzeki, kierowane są przez MPWiK na trzy kraty, co ma zapobiec przedostawaniu się do Wisły nieczystości stałych, np. sanitarnych. W sobotę zwiększono liczbę urządzeń do ozonowania ścieków z 5 do 6. Wylot ścieków w dalszym ciągu nie został zabezpieczony przed zagrożeniem wypływem substancji ropopochodnych. Podczas oględzin

w bezpośredniej okolicy wylotu inspektorzy nie zaobserwowali zanieczyszczeń tymi substancjami. Ścieki surowe z kolektora do zrealizowanego zastępczego przesyłu ścieków przepompowywało wczoraj 9 pomp spalinowych. Część ścieków nieoczyszczonych nadal trafia bezpośrednio do Wisły.

Monitoring badawczy

Wyniki badań wykonanych w dniu 09 września 2019 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:

  • pomiary o godz. 08:30 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 -
   • Temperatura wody - 20,3 0C
   • Tlen rozpuszczony - 8,5 mg/dm3
   • pH - 7,8
   • Przewodność elektrolityczna - 1131 µS/cm
   • Zawiesina ogólna - 34 mg/dm3
   • Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
   • Azot ogólny - 1,55 mg/dm3
   • ChZTcr - 23,6 mg O2/l
   • Fosfor ogólny - 0,056 mg/dm3
   • OWO - 8,3 mg/dm3
   • Indeks fenolowy - <0,002 mg/l
   • Kadm - <0,045 µg/l
   • Ołów - <0,36 µg/l
   • Miedź - 0,0523 mg/l
   • Cynk - 0,00601 mg/l
   • Nikiel - 2,14 µg/l
   • Chrom ogólny - <0,008 mg/l
   • Chrom Cr+6 - <0,008 mg/l
   • Rtęć - <0,015 µg/l
   • Fluorki - 0,131 mg/l
   • Tetrachlorometan - <0,50 µg/l
   • Trichlorometan - 1,26 µg/l
   • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/l

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, miedź.

   • pomiary o godz. 09:00 Wisła Rzeka Wisła poniżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1 -
    • Temperatura wody - 20,4 0C
    • Tlen rozpuszczony - 8,3 mg/dm3
    • pH - 7,9
    • Przewodność elektrolityczna - 1143 µS/cm
    • Zawiesina ogólna - 56 mg/dm3
    • Azot amonowy - 2,84 mg/dm3
    • Azot ogólny - 5,29 mg/dm3
    • ChZTcr - 53,4 mg O2/l
    • Fosfor ogólny - 0,300 mg/dm3
    • OWO - 16,4 mg/dm3
    • Indeks fenolowy - 0,006 mg/l
    • Kadm - <0,045 µg/l
    • Ołów - <0,36 µg/l
    • Miedź - 0,0294 mg/l
    • Cynk - 0,0176 mg/l
    • Nikiel - 2,08 µg/l
    • Chrom ogólny - <0,008 mg/l
    • Chrom Cr+6 - <0,008 mg/l
    • Rtęć - <0,015 µg/l
    • Fluorki - 0,138 mg/l
    • Tetrachlorometan - <0,50 µg/l
    • Trichlorometan - <0,50 µg/l
    • 1,2-dichloroetan - <0,50 µg/l

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, azot amonowy, azot ogólny, ChZTcr, OWO.

    • pomiary o godz. 06:30 Wisła w miejscowości Kazuń -
     • Temperatura wody - 20,2 0C
     • Tlen rozpuszczony - 7,8 mg/dm3
     • pH - 8
     • Przewodność elektrolityczna - 1122 µS/cm
     • Zawiesina ogólna - 39 mg/dm3
     • Azot amonowy - 0,140 mg/dm3
     • Azot ogólny - 1,86 mg/dm3
     • ChZTcr -34,9 mg O2/l
     • Fosfor ogólny - 0,140 mg/dm3
     • OWO - 6,28 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, ChZTcr.

     • pomiary o godz. 07:15 Wisła w miejscowości Wyszogród -
      • Temperatura wody - 19,4 0C
      • Tlen rozpuszczony - 8,1 mg/dm3
      • pH - 7,8
      • Przewodność elektrolityczna - 907 µS/cm
      • Zawiesina ogólna - 41 mg/dm3
      • Azot amonowy - 0,078 mg/dm3
      • Azot ogólny - 1,49 mg/dm3
      • ChZTcr -26,4 mg O2/l
      • Fosfor ogólny - 0,088 mg/dm3
      • OWO - 7,92 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina.

      • pomiary o godz. 09:00 Wisła przed miastem Płockiem przy ul. Grabówka (przed ujęciem wody) -
       • Temperatura wody - 19,6 0C
       • Tlen rozpuszczony - 8,2 mg/dm3
       • pH - 8,1
       • Przewodność elektrolityczna - 971 µS/cm
       • Zawiesina ogólna - 29 mg/dm3
       • Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
       • Azot ogólny - 1,54 mg/dm3
       • ChZTcr -27,2 mg O2/l
       • Fosfor ogólny - 0,105 mg/dm3
       • OWO - 8,29 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność.

Szczegółowe wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ dla WIOŚ w Warszawie dostępne są tutaj

 

Kontakt: Agnieszka Borowska, tel. 502 141 173

Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.