Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Od początku awarii ściekowej, w Warszawie do Wisły zrzucono 2 074 038 m3 nieoczyszczonych ścieków, które zawierają ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

Zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami, MPWiK przekazała Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie informacje o sposobie przestrzegania procedur i instrukcji dotyczących obsługi, nadzoru i kontroli stanu technicznego rurociągów przesyłowych dla ścieków. Informacje te są obecnie przedmiotem analiz pracowników Inspektoratu.
W odpowiedzi na pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie weryfikacji i uzupełnienia listy podmiotów wprowadzających ścieki przemysłowe w zlewni Zakładu Czajka, MPWiK przekazała zweryfikowany wykaz, uzupełniony o 27 podmiotów, które wystąpiły w ostatnim czasie o wydanie zgód na potrzeby uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.
Z kolei do MPWiK przekazano aktualne informacje o zastoiskach ścieków oraz miejscach, gdzie pojawiła się  piana na rzece Wiśle, na odcinku od mostu Północnego do Płocka, w celu podjęcia działań prowadzących do maksymalnego ograniczenia wpływu nieoczyszczonych ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy.
Obecnie zastoiska obserwowane są w Jabłonnej, Rajszewie, Pieńkowie, Bożej Woli, Wyszogrodzie, Kępie Polskiej - Zakrzewie, Kępie Polskiej i Kępie Polskiej – Czerwonce
i  Rakowie, natomiast występowanie piany odnotowano w Warszawie, Kazuniu Nowym, Grochalach, Smoszewie, Wyszogrodzie i Rakowie.
W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) niektórych z tych miejsc, przeprowadzonych dzisiaj przez pracowników WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku stwierdzono, co następuje:
- Wyszogród (po prawej stronie przy brzegu) – zastoisko – widoczny brązowy „kożuch” oraz piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;
- Kępa Polska (po prawej stronie  przy brzegu) - widoczny brązowy „kożuch” oraz piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;
- Kępa Polska – Czerwonka  (po prawej stronie przy brzegu) – brak śladów zanieczyszczenia, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;
- Rakowo (po prawej stronie przy brzegu) – zastoisko – widoczna piana, nie stwierdzono uciążliwości zapachowych;
W pozostałych miejscach na terenie Płocka (ul. Gmury, ul. Grabówka, molo) oraz
w miejscowościach Brwilno i Nowy Duninów stwierdzono przy brzegach widoczną pianę.
Zgodnie z ustaleniami Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz MPWiK ponownie dokonały wspólnego poboru próbek wody z rzeki Wisły w wyznaczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska punktach monitoringu badawczego na Wiśle.
Od trzech dni ścieki, przed zrzutem do rzeki, kierowane są przez MPWiK na trzy kraty, co ma zapobiec przedostawaniu się do Wisły nieczystości stałych, np. sanitarnych. Kontynuowane jest ozonowane ścieków przy użyciu pięciu urządzeń do ozonowania. Wylot ścieków nadal nie został zabezpieczony przed zagrożeniem wypływem substancji ropopochodnych. Podczas oględzin, przy pogodzie bezdeszczowej, w bezpośredniej okolicy wylotu inspektorzy nie zaobserwowali zanieczyszczeń tymi substancjami. 

Monitoring badawczy

Wyniki badań wykonanych w dniu  05 września 2019 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:

- pomiary o godz. 08:25 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1
    Temperatura wody – 21,7 0C
    Tlen rozpuszczony – 8,7 mg/dm3
    pH – 8,1
    Przewodność elektrolityczna – 1102 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 31 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,33 mg/dm3
    ChZT-Cr – 25,8 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,073 mg/dm3
    OWO – 9,15 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina.

- pomiary o godz. 09:05 Wisła poniżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1
    Temperatura wody – 21,9 0C
    Tlen rozpuszczony – 5,1 mg/dm3
    pH – 8
    Przewodność elektrolityczna – 1308 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 137 mg/dm3
    Azot amonowy – 20,1 mg/dm3
    Azot ogólny – 28,5 mg/dm3
    ChZT-Cr – 184 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 2,250 mg/dm3
    OWO – 49,9 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: tlen rozpuszczony, przewodność, zawiesina, azot amonowy, azot ogólny, ChZT-Cr, fosfor ogólny, OWO.

- pomiary o godz. 09:00 Wisła w miejscowości Kazuń -
    Temperatura wody – 20,6 0C
    Tlen rozpuszczony – 9,1 mg/dm3
    pH – 8,3
    Przewodność elektrolityczna – 1106 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 33 mg/dm3
    Azot amonowy – 0,095 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,82 mg/dm3
    ChZT-Cr -34,8 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,160 mg/dm3
    OWO – 5,48 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, ChZT-Cr.

- pomiary o godz. 07:50 Wisła w miejscowości Wyszogród
    Temperatura wody – 19,4 0C
    Tlen rozpuszczony – 7,9 mg/dm3   
    pH – 7,9
    Przewodność elektrolityczna – 905 µS/cm   
    Zawiesina ogólna – 32 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,56 mg/dm3
    ChZT-Cr -31,5 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,138 mg/dm3
    OWO – 9,41 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność, zawiesina, ChZT-Cr.

- pomiary o godz. 07:05 Wisła przed miastem Płockiem przy ul. Grabówka (przed ujęciem wody) -
    Temperatura wody – 19,5 0C
    Tlen rozpuszczony – 10,3 mg/dm3
    pH – 8,2
    Przewodność elektrolityczna – 865 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 31 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,54 mg/dm3   
    ChZT-Cr -32,5 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,091 mg/dm3
    OWO – 10,2 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, ChZT-Cr.

- pomiary o godz. 15:00 Wisła w Białej Górze -
    Temperatura wody – 21,2 o C
    Tlen rozpuszczony – 11,7 mg/dm3
    pH – 8,8
    Przewodność – 1030 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 20 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,02 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,16 mg/dm3
    ChZT-Cr – 26,8 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,20 mg/dm3
    OWO – 7,9 mg/dm3

Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: pH, przewodność.

- pomiary o godz. 13:30 Wisła w Świbnie -
    Temperatura wody – 21,5 o C
    Tlen rozpuszczony – 11,9 mg/dm3
    pH – 8,8
    Przewodność – 1100 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 18 mg/dm3
    Azot amonowy – 0,026 mg/dm3
    Azot ogólny – 0,96 mg/dm3
    ChZT-Cr – 28,2 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,16 mg/dm3
    OWO – 7,5 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: pH, przewodność.

- pomiary o godz. 13:00 Wisła w Kiezmarku -
    Temperatura wody – 21,3 o C
    Tlen rozpuszczony – 10,7 mg/dm3
    pH – 8,8
    Przewodność – 1090 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 17 mg/dm3
    Azot amonowy – 0,027 mg/dm3
    Azot ogólny – 0,97 mg/dm3
    ChZT-Cr – 25,5 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,16 mg/dm3
    OWO – 7,2 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: pH, przewodność.

[1] mg/dm3 – miligram/decymetr sześcienny
[2] µS/cm – mikrosimensy/centymetr
[3] ChZTcr - Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (chromianowe)
[4] OWO - Ogólny węgiel organiczny

Szczegółowe wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ dla WIOŚ w Warszawie dostępne są tutaj.


Kontakt: Agnieszka Borowska, tel. 502 141 173
Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.