Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Od początku awarii ściekowej do Wisły w Warszawie zrzucono 1 679 135 m3 nieoczyszczonych ścieków. Zawierają one ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.

Inspekcja Ochrony Środowiska, mając na względzie zagrożenie związane z naruszeniem biocenozy Wisły, wezwała MPWiK do dostarczania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie informacji o ilości nieoczyszczonych ścieków wprowadzanych w ciągu godziny, wyników analiz próbek ścieków pobieranych dwukrotnie w ciągu doby oraz ładunku poszczególnych zanieczyszczeń.

MPWiK posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 97/10/PŚ.ZD.IV z dnia 15 października 2010 r. na odprowadzanie ścieków komunalnych z Oczyszczalni „Czajka”, w którym określono dopuszczalne wartości stężeń różnych substancji. Mogą one być wprowadzane do rzeki wyłącznie po ich oczyszczeniu. Są to między innymi substancje występujące w ściekach przemysłowych, określone jako szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, takie jak rtęć, kadm, aldryna, trichlorometan. Obecnie, z powodu awarii linii przesyłowej, zanieczyszczenia przemysłowe w ściekach komunalnych wpływają bezpośrednio do rzeki.
Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, podczas czynności kontrolnych, pozyskali od MPWiK listę zakładów z lewobrzeżnej części Warszawy, które odprowadzają ścieki przemysłowe do kanalizacji miejskiej. Wśród nich jest 118 przedsiębiorstw, w tym huta, firmy branży motoryzacyjnej, lotniczej, paliwowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej czy hipermarkety. Inspektorzy analizują obecnie pozwolenia wodnoprawne, które określają normy dla ścieków przemysłowych danego przedsiębiorstwa i zawierają dane o substancjach niebezpiecznych. Trwa postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie, Główny Inspektor Ochrony Środowiska polecił  rozszerzenie zakresu badań o substancje niebezpieczne.
 
Po interwencji inspektorów w dniu wczorajszym MPWiK zmieniło sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na trzy kraty, przed zrzutem do rzeki. Ma to zapobiec przedostawaniu się nieczystości stałych, np. sanitarnych.

W dalszym ciągu wylot ścieków nie został prewencyjnie zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin (przy pogodzie bezdeszczowej) w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi. Trwa ozonowanie, pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków.

Inspektorzy, w ramach prowadzenia czynności w związku z ustalaniem przyczyn, przebiegu i skutków awarii ściekowej, zobowiązali MPWiK do przedstawienia do dnia 5 września br. wniosków wynikających z przestrzegania procedur i instrukcji dotyczących obsługi, nadzoru i kontroli stanu technicznego rurociągów przesyłowych dla ścieków.

Monitoring badawczy

Wyniki badań wykonanych w dniu  03 września 2019 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:

- pomiary o godz. 08:30 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1
    Temperatura wody – 21,2 0C
    Tlen rozpuszczony – 6,2 mg/dm3
    pH – 7,5
    Przewodność elektrolityczna – 1077 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 31 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,42 mg/dm3
    ChZTcr – 15,1 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,058 mg/dm3
    OWO – 8,67 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: tlen rozpuszczony, przewodność, zawiesina.

- pomiary o godz. 09:00 Wisła poniżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1
    Temperatura wody – 21,8 0C
    Tlen rozpuszczony - 5,9 mg/dm3
    pH – 7,8
    Przewodność elektrolityczna – 994 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 45 mg/dm3
    Azot amonowy – 3,63 mg/dm3
    Azot ogólny – 6,44 mg/dm3
    ChZTcr – 42,9 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,446 mg/dm3
    OWO – 17,5 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: tlen rozpuszczony, przewodność, zawiesina, azot amonowy, azot ogólny, ChZTcr, fosfor ogólny, OWO.

- pomiary o godz. 8:50 Wisła w miejscowości Kazuń -
    Temperatura wody – 22,4 0C
    Tlen rozpuszczony – 7,1 mg/dm3
    pH – 8
    Przewodność elektrolityczna – 1046 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 29 mg/dm3
    Azot amonowy – 0,11 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,60 mg/dm3
    ChZTcr - 26,4 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,130 mg/dm3
    OWO – 5,6 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: tlen rozpuszczony, przewodność.

- pomiary o godz. 8:15 Wisła w miejscowości Wyszogród
    Temperatura wody – 18,7 0C
    Tlen rozpuszczony – 7,4 mg/dm3
    pH – 7,5
    Przewodność elektrolityczna – 854 µS/cm
    Zawiesina ogólna –26 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,41 mg/dm3
    ChZTcr - 26,9 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,152 mg/dm3
    OWO – 10,8 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność.

- pomiary o godz. 7:40 Wisła przed miastem Płockiem przy ul. Grabówka (przed ujęciem wody) -
    Temperatura wody – 20,4 0C
    Tlen rozpuszczony – 7,1 mg/dm3
    pH – 6,9
    Przewodność elektrolityczna – 840 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 24 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,43 mg/dm3
    ChZTcr -31 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,166 mg/dm3
    OWO – 9,03 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: tlen rozpuszczony, pH, ChZTcr.

[1] mg/dm3 – miligram/decymetr sześcienny
[2] µS/cm – mikrosimensy/centymetr
[3] ChZTcr - Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (chromianowe)
[4] OWO - Ogólny węgiel organiczny

Szczegółowe wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ dla WIOŚ w Warszawie dostępne są tutaj.


Kontakt: Agnieszka Borowska, tel. 502 141 173
Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.