Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W związku z postępującym zanieczyszczaniem Wisły ściekami z lewobrzeżnej Warszawy informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przekazało nam informacje, iż od godziny 7:50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. do północy, do Wisły dostało się 159 661 m3 ścieków. Spółka monitoruje jakość ścieków pobierając próbki średniodobowe. Do dzisiaj nie ustalono przyczyn awarii.

Inspektorzy Ochrony Środowiska monitorują stan wody w Wiśle, pobierając próbki do badań. Widać już pierwszy wpływ zrzutów na jakość wody w Wiśle. Próbka jednorazowa ze strumienia ścieków, pobrana o godzinie 12:44 w dniu wczorajszym, wskazuje na dużą zawartość azotu amonowego – 43,7 mg/l. Dla porównania, próbka wody z Wisły powyżej zrzutu, czyli w miejscu gdzie zanieczyszczenie nie występuje, zawiera mniej niż 1 mg/l azotu amonowego, a próbka wody pobrana za miejscem wypływu ścieków wynosi 29,5 mg/l azotu amonowego.

Analizując przebieg wypadków, pierwsze informacje o awarii zostały przesłane przez MPWiK pismem o godzinie 11:50 w dniu wczorajszym.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wzięli udział w zwołanym przez miasto stołeczne Warszawa posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy. W posiedzeniu tym oprócz przedstawicieli m.st. Warszawy oraz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. byli obecni przedstawiciele z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w m.st. Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Z informacji przekazanych przez Spółkę wynikało, że w związku z uszkodzeniem układu przesyłowego umożliwiającego transportowanie ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy na prawą stronę rzeki Wisły docelowo do oczyszczalni ścieków „Czajka” od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. nieoczyszczone ścieki kolektorem burzowym na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawie (Dzielnica Bielany m.st. Warszawy) są zrzucane do rzeki Wisły. Z informacji Spółki wynika, że ścieki wypływają w ilości ok. 3m3/s tzn. ok. 260 tys. m3/dobę, a od godziny 7.50 do 13.20 w dniu wczorajszym wprowadzono do Wisły 55 751 m3.

Z informacji Spółki wynika, że w tej chwili obydwa kolektory przebiegające pod dnem Wisły są uszkodzone i wyłączone całkowicie z użytkowania. W dniu dzisiejszym Spółka nie była w stanie przekazać pełnej informacji o przyczynie zdarzenia, ponieważ jest w trakcie jej ustalania. Spółka powołała w tym celu zespół specjalistów, w skład którego wchodzą eksperci z Politechniki Warszawskiej oraz projektanci układu przesyłowego. Wczoraj Spółka informowała, że nie ma technicznych możliwości przekierowania nieoczyszczonych ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do innych oczyszczalni funkcjonujących w ramach systemu obsługiwanego przez Spółkę. Z informacji przekazanych przez MPWiK na posiedzeniu Zarządzania Kryzysowego wynika, że usunięcie awarii może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po konsultacjach technicznych Inspektorów Ochrony Środowiska ustalono, że istnieją jednak technologie, które umożliwiają zbudowanie tzw. bajpasu dla ścieków dla Oczyszczalni „Czajka”, a także wypompowanie ścieków z kanałów przesyłowych, aby umożliwić dotarcie do miejsca awarii.

Obecnie spodziewane jest dotarcie zanieczyszczeń do Płocka. Na miejscu działa grupa zarządzania kryzysowego. Po analizie zezwoleń przedsiębiorstwa ustalono, że zrzut nieoczyszczonych ścieków kolektorem burzowym na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawie odbywa się bez pozwolenia wodnoprawnego. W związku z powyższym Mazowiecki WIOŚ nie ma możliwości wymierzania opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 280 ustawy Prawo wodne.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ prowadzi monitoring badawczy na rzece Wiśle w przekrojach pomiarowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy powyżej oraz poniżej miejsca zrzutu, a także w innych punktach wzdłuż biegu Wisły na terenie województwa mazowieckiego. Podobne działania podjęły Wojewódzkie Inspektoraty w kujawsko-pomorskim i pomorskim. Podjęto też współpracę z innymi służbami, m.in. Państwową Inspekcją Sanitarną i Polskimi Wodami. W województwach przez które przejdą zanieczyszczenia zwołano sztaby kryzysowe, w których będą uczestniczyć Inspektorzy WIOŚ. Wszelkie informacje dotyczące jakości wody będzie podawać Państwowa Inspekcja Sanitarna, zgodnie z kompetencjami. W Warszawie wyznaczyliśmy pięć miejsc pomiarowych, a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we współpracy z Policją do monitorowania sytuacji na Wiśle wykorzysta drona z kamerą termowizyjną.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.