Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W dniach 13-14 listopada 2018 r. w Berlinie (Niemcy) odbyła się XX narada polsko-niemieckiej grupy roboczej do spraw realizacji Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (,,Konwencji awaryjnej”), której gospodarzem było Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec.

Konwencja awaryjna, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r., reguluje kwestie poważnych awarii na lądzie, z wyłączeniem awarii jądrowych oraz awarii na terenie obiektów wojskowych, w tym: zapobieganie awariom przemysłowym, informowanie o występowaniu poważnych awarii o skutkach transgranicznych oraz udzielanie pomocy wzajemnej w przypadku ich wystąpienia, zapewnienie gotowości na wypadek awarii o skutkach transgranicznych, a także likwidację skutków tego typu zdarzeń.

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza do spraw realizacji Konwencji awaryjnej działa w ramach Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Współpracy Sąsiedzkiej w Dziedzinie Ochrony Środowiska, powołanej w 1991 roku przez Polsko – Niemiecką Radę Ochrony Środowiska. Zadaniem Komisji jest koordynowanie współpracy regionalnej i transgranicznej w zakresie spraw objętych pracami poszczególnych grup roboczych. Celem prac Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej do spraw realizacji Konwencji awaryjnej jest zapewnienie właściwej realizacji zadań wynikających z przepisów tej Konwencji w obszarze przygranicznym z Republiką Federalną Niemiec.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

W trakcie spotkania omówiono zagrożenia awariami przemysłowymi o skutkach transgranicznych na obszarze granicy polsko-niemieckiej, współpracę służb ratowniczych na terenach przygranicznych i wspólne ćwiczenia. Ponadto dokonano aktualizacji niebezpiecznych działalności z możliwymi skutkami transgranicznymi oraz punktów kontaktowych dla celów powiadamiania o awariach przemysłowych i udzielania wzajemnej pomocy. Przedmiotowe spotkania, oprócz swojej podstawowej funkcji, którą jest wypełnienie zobowiązań wzajemnych wynikających z postanowień Konwencji awaryjnej, są dobrą okazją do wymiany informacji oraz doświadczeń w zakresie polsko-niemieckich działań prewencyjnych i ratowniczo-gaśniczych realizowanych w latach ubiegłych, jak np. dwustronne ćwiczenia ratownicze, wspólne inspekcje oraz seminaria i konferencje poświęcone tematyce współpracy transgranicznej podczas awarii i katastrof.

Tegoroczna narada ze względów organizacyjnych (zbieżność terminu z naradą czesko-niemiecką ds. realizacji tej samej Konwencji) odbyła się przy udziale strony czeskiej. XXI narada, zgodnie z przyjętym harmonogramem, odbędzie się w cyklu dwuletnim, tj. w 2020 r.

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.