Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W dniach 25-26 kwietnia br. w Kliczkowie (gmina Osiecznica w województwie dolnośląskim) odbyło się coroczne spotkanie Inspekcji Ochrony Środowiska, poświęcone badaniom jakości powietrza na stacjach tła regionalnego w Polsce. Tegoroczne spotkanie było połączone z wizytą na stacji tła „Osieczów” (jest to stacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu) i w laboratorium delegatury WIOŚ w Legnicy.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary jakości powietrza na obszarach tła regionalnego są prowadzone na stacjach: „Osieczów” (województwo dolnośląskie), „Zielonka” (województwo kujawsko-pomorskie), „Puszcza Borecka” (województwo warmińsko-mazurskie) i „Złoty Potok” (województwo śląskie). Powyższe stacje należą do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, z wyjątkiem stacji "Puszcza Borecka", która jest własnością Instytutu Ochrony Środowiska – PIB. Stacja ta jest jedną z kilku polskich stacji należących do międzynarodowej sieci badawczej EMEP, pracującej na rzecz Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości.

Stacje tła regionalnego pełnią bardzo ważną rolę w systemie oceny i zarządzania jakością powietrza, można bowiem prowadzić na nich pomiary stężeń zanieczyszczeń w miejscach znacznie oddalonych od źródeł emisji, a tym samym badać wpływ systemowych działań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (np. redukcji emisji z dużych źródeł energetycznego spalania) na jakość powietrza. Na stacjach tła regionalnego są prowadzone pomiary całego spektrum zanieczyszczeń powietrza, w tym badania składu pyłu PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, badania składu pyłu PM2,5 pod kątem zawartych w nim: kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), anionów (SO42-, NO3-, Cl-), węgla elementarnego i organicznego oraz badania rtęci całkowitej w stanie gazowym.

***

Obecnie na ww. stacji są prowadzone pomiary:

- pyłu zawieszonego PM10 i zawartych w nim metali ciężkich (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu)  i WWA (benzo(a)pirenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu),

- pyłu zawieszonego PM2,5 i zawartych w nim: kationów (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+), anionów (SO42-, NO3-, Cl-), węgla organicznego i elementarnego,

- zanieczyszczeń gazowych: SO2, NOx, NO2, O3, Hg,

- depozycji całkowitej ww. metali ciężkich i WWA.

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.