Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

Obchodzony Tydzień Czystości Wód (1-7.04) to inicjatywa, której celem jest upowszechnianie zasad dotyczących dbałości o środowisko wodne, a także zwrócenie uwagi na problem zarówno zanieczyszczania wód, jaki i linii brzegowych rzek, czy zbiorników wodnych.

Ochrona wody to świadome korzystanie z jej zasobów. Dlatego zastanówmy się nad tym, co możemy zrobić dla środowiska, aby poprawić kondycję wód w Polsce. Na pewno warto pamiętać o tym aby zakręcać kran, nie wyrzucać śmieci do rzek, nie wylewać skażonych płynów do rzek, zbiorników, a nawet ścieków. Wspólnie zachowajmy dobrą wodę dla przyszłych pokoleń.


W Polsce mamy wskaźnik dostępnych wód na poziomie około 1600m3 na osobę rocznie. To wartość porównywalna z zasobem wód Egiptu. Jest to trzy razy mniej niż średnia dla krajów z naszej części świata. Dlatego zrównoważona gospodarka wodna i rozsądne użycie wody przez każdego z nas może przyczynić się do jej wzrostu.


Początki ochrony wód i ich monitoringu w Polsce, ustanowione prawnie, sięgają 1922 roku, kiedy w pierwszym polskim akcie prawnym dotyczącym wód zapisano: "(…) Zabrania się również wpuszczania do wód takich rzeczy i wrzucania takich przedmiotów i materji, które, choćby nie wstrzymywały odpływu wody, mogłyby spowodować jej szkodliwe zanieczyszczenie." Dziś ustawa Prawo wodne nakłada na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska obowiązek okresowych badań kontrolnych jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a w wyjątkowych przypadkach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - jako odpowiedzialnego za te badania. Obecnie istniejący podsystem monitoringu wód, przeprowadzany na terenie całego kraju, dostosowany jest do założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej i realizowany jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Za jego realizacje odpowiada Inspekcja Ochrony Środowiska. Warto też dodać, że na zlecenie GIOŚ realizowany jest także monitoring wód otwartego morza Bałtyku.


Oprócz podstawowych badań wód takich jak pH czy temperatura, Inspekcja Ochrony Środowiska pobiera i bada próbki wód powierzchniowych na obecność między innymi substancji biogennych, pestycydów czy metali ciężkich. Dokonuje się również oznaczeń organizmów występujących w wodach i obserwacji hydromorfologicznych. Dlatego dziś GIOŚ nie określa klas czystości wody a klasyfikuje jej jakość. W Polsce, jak i w innych krajach UE stosowany jest pięcioklasowy system klasyfikacji wód, który przygotowuje się na podstawie różnego typu wskaźników porównując miarodajne stężenia zanieczyszczeń i strukturę zasiedlających je biocenoz. Warto zaznaczyć, że za badania tradycyjnie rozumianej czystości wody, np. w zakresie wód pitnych i kąpieliskowych, odpowiadają również inne służby, z Państwową Inspekcją Sanitarną na czele.


Za dostarczanie rzetelnych informacji na temat stanu wód w Polsce, w ramach PMŚ odpowiadają wykwalifikowani specjaliści z Inspekcji Ochrony Środowiska.


Więcej informacji na temat monitoringu wód w Polsce można znaleźć tutaj, a informacje dotyczące działań zmierzających do zapewnienia większych zdolności organizacyjnych i technicznych zapewniających jakość i kontrolę pomiarów w systemie monitoringu jakości wód są dostępne tutaj .
 

 

 

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.