Zapraszamy na nową stronę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
www.gov.pl/web/gios

Banner z napisem Badania Odry

W dniach od 18 do 20 kwietnia 2016 r. w Targach Kielce odbył się Światowy Kongres Bezpieczeństwa Chemicznego CHEMSS 2016. To pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane w Polsce, które zgromadziło przedstawicieli z branży przemysłu chemicznego reprezentujących agendy rządowe, przemysł, organizacje międzynarodowe i pozarządowe, społeczność obywatelską oraz media. Wielkim osiągnięciem przedsięwzięcia był aktywny udział reprezentantów 35 państw z całego świata m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Iranu, Ukrainy oraz krajów Afryki.

Gościem honorowym Kongresu był Pan Hans Bruyninckx - Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska w Kopenhadze, a patronat nad wydarzeniem objął m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Cel Światowego Szczytu Bezpieczeństwa Chemicznego to przede wszystkim zapoznanie agend rządowych, przemysłu, obrony cywilnej i ratownictwa oraz użytkowników substancji chemicznych z najlepszymi technikami i programami zwiększającymi bezpieczeństwo chemiczne. W programie Kongresu znalazły się m.in. takie tematy jak:

  • Przemysłowe programy wspomagające ratowników w sytuacjach incydentu z użyciem materiałów niebezpiecznych;
  • Innowacyjne rozwiązania w utylizacji niebezpiecznych chemikaliów;
  • Programy w zakresie kontroli przewozu chemikaliów;
  • Forum nt. niezawodności i cyber-bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania;
  • Forum budowania lokalnej świadomości, odpowiedzialności i reagowania na zagrożenia chemiczne;
  • Krajowe doświadczenia i wnioski wyciągnięte z systemu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym;
  • Okrągły stół w sprawie poprawy zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa chemicznego i bezpieczeństwa w konwencjach chemicznych.

Ponadto wiodącym elementem Kongresu było seminarium pt. „Zintegrowana ocena oddziaływania dla nowych i istniejących zakładów przemysłowych”. Zazwyczaj poważne awarie wynikają z braku odpowiednich technologii oraz procedur postępowania z toksycznymi substancjami i chemikaliami. Przeprowadzenie zintegrowanej oceny oddziaływania na środowisko pozwala ocenić, w jakim stopniu inwestycja będzie wpływała na otoczenie oraz czy istnieje możliwość minimalizacji tego wpływu. Podczas seminarium przedstawiono elementy zintegrowanej oceny środowiskowej, a także korzyści dla zakładów przemysłowych, które wynikają z jej przeprowadzenia.

Dużym zainteresowaniem podczas Kongresu cieszyła się również sesja pn. „Encyklika papieża Franciszka Laudato Si’ inspiracją dla wysiłków na rzecz bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego”, która poruszała zagadnienia o problemach i zagrożeniach środowiska naturalnego od strony humanistycznej. W sesji tej jednym z prelegentów był Pan dr inż. Marek Haliniak – Radca Ministra Środowiska.

Odbyły się liczne sesje, szkolenia, analizy konkretnych przypadków i rozwoju globalnej polityki bezpieczeństwa chemicznego oraz udostępnianie najlepszych praktyk. Kongres zakończony został przyjętą deklaracją CHEMSS 2016, która określa ramy globalnej współpracy w bezpieczeństwie chemicznym. Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wygłosili prezentacje nt. wdrażania w Polsce postanowień dyrektywy Seveso III oraz działań Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.

W międzynarodowym spotkaniu w Kielcach wzięło udział również kierownictwo Świętokrzyskiego i Łódzkiego WIOŚ - Małgorzata Janiszewska, Waldemar Wach, Piotr Maks, Krzysztof Wójcik oraz pracownicy obydwu Inspektoratów. Uczestnictwo polskiej inspekcji ochrony środowiska (IOŚ) w kieleckich Targach miało na celu m.in zaprezentowanie mobilnego laboratorium do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, otrzymanego z GIOŚ w ramach doposażenia IOŚ w sprzęt specjalistyczny z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

Początek strony

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.