kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj28
W tym miesiącu8525
W tym roku46732
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » Konsultacje społeczne » Konsultacje społeczne programu monitoringu wód morskich - 3-24 czerwca 2014 r.
2014-06-13 08:29:16
Konsultacje społeczne programu monitoringu wód morskich - 3-24 czerwca 2014 r.
Konsultacje społeczne programu monitoringu wód morskich - 3-24 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 155c ust. 1 ustawy - Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje program monitoringu wód morskich zawierający: wykaz stanowisk badań monitoringowych z przyporządkowaniem im zakresu i częstości prowadzenia pomiarów i badań oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 61k ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne.
Na podstawie art. 155c ust. 3 ustawy - Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu programu monitoringu wód morskich, tj. dokumentu związanego z procesem wdrożenia Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE.

Poniżej można pobrać dokument w wersji elektronicznej:

„Program Monitoringu Wód Morskich"

 
W terminie do 24 czerwca 2014 r. do projektu programu monitoringu wód morskich zgłosiły uwagi organizacje:Stanowisko GIOŚ do zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag:Projekt dokumentu uwzględniający uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich - 1-21 marca 2013 r.

 
Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo wodne Główny Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził konsultacje społeczne dokumentów, związanych z procesem wdrożenia Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE.

Konsultacji podlegały projekty dwóch dokumentów tj.:


 
W terminie do 21 marca 2013 r. do projektów wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich zgłosiły uwagi organizacje:Stanowisko GIOŚ do zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag:


 
Projekty dokumentów uwzględniające uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych:


Projekty dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2014 r.:


drukuj drukuj