kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj
W tym miesiącu2911
W tym roku61236
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne w zakresie Wniosku dotyczącego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych i ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych COM(2022) 157.
Konsultacje społeczne w zakresie raportu dotyczącego implementacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń za lata 2017-2020
Konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu monitoringu wód morskich, 6-27 marca 2020 r.
Zakończenie konsultacji publicznych Projektu aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich zgodnie z art. 151 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo wodne
Projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich jest poddawany 21-dniowym konsultacjom zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy – Prawo wodne
Projekt aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich jest poddawany 21-dniowym konsultacjom zgodnie z art. 151 ust. 9 ustawy – Prawo wodne
Konsultacje społeczne w zakresie raportu dotyczącego implementacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń za lata 2014-2016
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet”
Konsultacje społeczne programu monitoringu wód morskich - 3-24 czerwca 2014 r.