kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj173
W tym miesiącu8607
W tym roku105805
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » BIP » Strategiczne mapy hałasu – sprawozdawczość
2019-12-04 08:12:57
Strategiczne mapy hałasu – sprawozdawczość
Niniejszym informuję, iż w Dzienniku Ustaw pod poz. 2087, opublikowana została ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie w dniu 14 listopada 2019 r. Powyższa ustawa dotyczy między innymi procesu sporządzania i sprawozdawania strategicznych map hałasu oraz programów ochrony środowiska przed hałasem.

Do dnia 31 stycznia 2020 r., a następnie co 5 lat :

Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem, z wyłączeniem zarządzających drogami gminnymi, dokonują identyfikacji głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk. W przypadku zidentyfikowania w zakresie swojej właściwości głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk (zlokalizowanych poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy) przekazują do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane identyfikujące te obiekty w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W przypadku niezidentyfikowania w zakresie swojej właściwości głównych dróg, głównych linii kolejowych lub głównych lotnisk przekazują Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pisemną informację w tym zakresie.

oraz Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy przekazuje do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dane identyfikujące w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy  przekazuje do GIOŚ tylko i wyłącznie dane określone w art. 117 a ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. aglomeracji.


Do dnia 30 czerwca 2022 r., a następnie co 5 lat Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem oraz Prezydent miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządza strategiczne mapy hałasu i przekazuje je Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu marszałkowi województwa. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wraz ze strategicznymi mapami hałasu przekazuje się zaktualizowane dane identyfikujące oraz dane ze strategicznych map hałasu, w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych, za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Do dnia 18 lipca 2024 r., a następnie co 5 lat sejmik województwa uchwala dla obszaru województwa program ochrony środowiska przed hałasem i przekazuje jego streszczenie do dnia 1 sierpnia 2024 r. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W celu wywiązania się z wymogów w zakresie przekazywania danych Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, podmioty i organy przysyłają dane w postaci arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych na adres sekretariatdm@gios.gov.pl . Poniżej zamieszczone zostały formularze arkuszy sprawozdawczych (dane tabelarycznie i dane przestrzenne) danych identyfikujących wraz z wytycznymi ich wypełniania oraz instrukcją nadawania kodów.

Formularze - dane identyfikujące - dla Zarządzających drogą
Formularze - dane identyfikujące - dla Zarządzających linią kolejową
Formularze - dane identyfikujące - dla Zarządzających lotniskiem
Formularze - dane identyfikujące - dla Prezydenta miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
Schemat przekazywania danych identyfikujących - wytyczne
Zał. 1 Zasady kodowania danych sprawozdawanych do KE oraz EE


drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu