kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj377
W tym miesiącu19270
W tym roku19270
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Rejestr Zmian
TematOsoba modyfikującaData

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Zakup i dostawa analizatorów przepływowych i przepływowo-wstrzykowych. Część I-Analizatory przepływowe. Część II-Analizator przepływowo-wstrzykowy"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2018-12-21
Zapytanie w sprawie szacowania wartości zamówienia na zadanie: przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0077/17 "Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm"
UWAGA! TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI PRZEDŁUŻONO DO 08.01.2019 R.
Janusz Ludwiak2018-12-20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Monitoring ptaków, z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021"Janusz Ludwiak2018-12-20
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Rozwój systemu prezentacji danych pomiarowych i ocen dla potrzeb przetwarzania i udostępniania danych w monitoringu wód - Portal jakości wód powierzchniowych i aplikacja mobilna"Janusz Ludwiak2018-12-19
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2019 roku"Janusz Ludwiak2018-12-18