kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj12
W tym miesiącu2923
W tym roku61248
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

2016-05-19 11:19:27
Antykorupcja
Zespół ds. Przeciwdziałania Korupcji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizując postanowienia;
Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019
,
udostępnia adres e - mail:
antykorupcja@gios.gov.pl.

Adres powyższy zapewnia możliwość zgłaszania zauważonych incydentów korupcyjnych bezpośrednio w komórce powołanej do przeciwdziałania tego typu zagrożeniom, zgodnie
z
Instrukcją dla zgłaszających incydenty korupcyjne w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Na adres powyższy zgłaszamy:

  • wszystkie zauważone incydenty korupcyjne zaistniałe w ramach działań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W szczególności :

  • próby działań sprzecznych z prawem, przyczyniających się do uszczuplenia Majątku Skarbu Państwa;
  • próby nadużywania lub przekraczania uprawnień urzędniczych, tj. nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktu interesów;
  • zauważone błędy w przepisach lub procedurach, które obejmują zakres działania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a mogą prowadzić do nadużyć korupcyjnych.

Przed dokonaniem zgłoszenia powinniśmy:

  • uwiarygodnić informacje, które mamy zamiar zgłosić, aby uniknąć ewentualnych późniejszych konsekwencji z tytułu fałszywego oskarżenia;
  • mieć pewność, że przekazywane informacje są prawdziwe a ich przekazanie nie służy jedynie dyskryminowaniu konkretnych osób.

Dane osób zgłaszających incydenty mogą być w uzasadnionych przypadkach udostępnione wyłącznie funkcjonariuszom odpowiednich służb.

Wszystkie zgłoszone incydenty są wnikliwie sprawdzane.

Jeżeli informacje zawarte w zgłoszeniu zostaną potwierdzone, sprawa będzie rozstrzygnięta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe zawarte są na stronie:  www.antykorupcja.gov.pl,

oraz na stronie internetowej: Centralnego Biura Antykorupcyjnego.


POIiŚ

W ramach systemu POIiŚ funkcjonuje mechanizm sygnalizujący,  umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia
potencjalnych nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych, w projektach realizowanych w ramach programu.

Nieprawidłowości można zgłosić za pomocą formularza
na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysyłając wiadomość
na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl


Dostęp do platformy e-learningowej CBA

https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl

 

drukuj drukuj