kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj208
W tym miesiącu10204
W tym roku310053
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » BIP » Rejestry, ewidencje i archiwa
2009-12-01 13:53:14
Rejestry, ewidencje i archiwa
 • Baza danych BMŚ: spis opracowań wydanych w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska

 • Zbiór danych z badań monitoringowych Bałtyku. Raporty rejsowe na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału IMGW

 • Zbiór danych z badań i oceny stanu klimatu akustycznego. Wyniki pomiarów hałasu w środowisku.

 • Zbiór danych z badań i oceny jakości powietrza.

 • Wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu wykonywanych w strefach, wyniki klasyfikacji stref na podstawie ocen rocznych jakości powietrza.

 • Zbiór danych z monitoring tła zanieczyszczeń atmosfery.

 • Zbiór danych z monitoringu ptaków w tym monitoringu obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

 • Zbiór danych z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

 • Zbiór danych z badań i oceny jakości gleb użytkowanych rolniczo na terenie całego kraju.

 • Zbiór danych z badań jakości jezior. Ocena stopnia podatności na degradację.

 • Zbiór danych z badań stanu zdrowotnego lasów Polski

 • Zbiór danych z badań jakości wód w rzekach

 • Zbiór danych z badań jakości wód podziemnych.

 • Zbiór danych z badań elementów środowiska wybranych geoekosystemów Polski w Ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska.

 • Zbiór danych z badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża.

 • Zbiór danych z monitoringu geochemicznej jakości osadów wodnych rzek i jezior

 • Zbiór danych z pomiarów wykonywanych w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, monitoringu stężenia Cs-137 w glebie, monitoringu skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych

 • Bazy danych europejskiego projektu dot. form pokrycia terenu CORINE Land Cover 2000, w zakresie dot. obszaru Polski.
  - CLC2000 kraju: baza danych pokrycia terenu kraju (stan w roku 2000), w formacie wektorowym, skala 1:100 000, dokładność 25 ha
  - ICLC – Changes kraju: baza danych zmian pokrycia terenu kraju w latach 1990 - 2000, w formacie wektorowym, skala 1:100 000
  Krajowe metadane pokrycia terenu w roku 2000 wg CORINE Land Cover 2000
  W ramach projektu CLC2000 dostępne są również inne produkty. Podmiotami udostępniającymi są Centrum Badawczego Unii Europejskiej - JRC (Joint Research Center) (http://image2000.jrc.it) i Europejska Agencja Środowiska (http://dataservice.eea.eu.int/dataservice)

 • Bazy danych europejskiego projektu dot. form pokrycia terenu CORINE Land Cover 2006, w zakresie dot. obszaru Polski. Do głównych krajowych produktów projektu CLC 2006 należą:
  - Krajowa baza danych pokrycia terenu CLC2006 w układzie współrzędnych PL_EUREF89/1992 i w formacie wektorowym (.shp). Minimalny obszar kartowania 25 ha (plik do pobrania ).
  - Krajowa baza danych zmian pokrycia terenu CLC 2000 - 2006 w układzie współrzędnych PL_EUREF89/1992 i w formacie wektorowym (.shp). Zmiany interpretowane z dokładnością do 5 ha (plik do pobrania ).
  - Krajowe metadane (plik do pobrania)

 • Szczegółowe informacje nt. projektu CLC 2006 znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://clc.gios.gov.pl/

 

Załącznik:

Spis zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko

drukuj drukuj drukuj poleć znajomemu