kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj400
W tym miesiącu19293
W tym roku19293
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Rejestr Zmian
TematOsoba modyfikującaData
Zaproszenie do składania informacji o cenie na wykonanie pracy pt. "Przeprowadzenie monitoringu lotniczego foki szarej w okresie rozrodu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (dron) na haul-out w rejonie Ujścia Wisły (rezerwat Mewia Łacha)"Janusz Ludwiak2019-01-09
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia "Opracowanie procedur pomiarowych, zabezpieczenia i transportu próbek, przygotowywania próbek i oznaczania substancji priorytetowych w wodzie oraz procedur weryfikacji i analizy danych w zakresie wskaźników chemicznych (publikacja i wydruk metodyk, szkolenia)"Janusz Ludwiak2019-01-09
Zapytanie w sprawie szacowania wartości zamówienia na zadanie: przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0077/17 "Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm"
UWAGA! TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI PRZEDŁUŻONO DO 08.01.2019 R.
Janusz Ludwiak2019-01-02

Zapytanie ws. rozeznania rynku na zadanie pt.: "Opracowanie koncepcji rozszerzenia zakresu działania Krajowego Laboratorium Referencyjnego o problematykę monitoringu wód w zakresie wskaźników chemicznych"

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI PRZEDŁUŻONO DO 10.12.2018 r.

Janusz Ludwiak2019-01-02

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Zakup przewoźnych kalibratorów wielogazowych wraz z przewoźnymi generatorami powietrza zerowego"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2019-01-02