kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj67
W tym miesiącu4183
W tym roku53316
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » Polityka wewnętrzna i zagraniczna » Projekty aktów normatywnych opracowanych w GIOŚ
2009-12-01 14:18:26
Projekty aktów normatywnych opracowanych w GIOŚ
Stosownie do §20 ust.2 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów Minister Środowiska może upoważnić Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do opracowania lub do prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego. W takim przypadku do upoważnionego organu stosuje sie przepisy dotyczące organu wnioskującego.

Projekty aktów prawnych opracowywanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz informacje dotyczące stanu prac legislacyjnych nad tymi projektami są dostępne na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:
https://bip.mos.gov.pl/prawo/projekty-ustaw-i-rozporzadzen/

 


 


drukuj drukuj