kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj664
W tym miesiącu20245
W tym roku76964
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Rejestr Zmian
TematOsoba modyfikującaData
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pracy pt. "Przeprowadzenie monitoringu lotniczego foki szarej w okresie rozrodu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (dron) na haul-out w rejonie Ujścia Wisły (rezerwat Mewia Łacha)."Janusz Ludwiak2019-03-12
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie pracy pt. "Przeprowadzenie monitoringu lotniczego foki szarej w okresie rozrodu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (dron) na haul-out w rejonie Ujścia Wisły (rezerwat Mewia Łacha)." Janusz Ludwiak2019-03-12
Zaproszenie do składania informacji o cenie na wykonanie pracy pt. "Przeprowadzenie monitoringu lotniczego foki szarej w okresie rozrodu z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego (dron) na haul-out w rejonie Ujścia Wisły (rezerwat Mewia Łacha)"Janusz Ludwiak2019-03-12
Ogłoszenie o usłudze społecznej pn: Usługa hotelowo-gastronomiczna na potrzeby seminarium podsumowującego warsztaty dla organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0077/17-00 "Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm"Janusz Ludwiak2019-03-08
Zapytania w sprawie rozeznania rynku na pracę "Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2019 - 2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych"Janusz Ludwiak2019-03-04