kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj1400
W tym miesiącu40171
W tym roku40171
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Biuletym Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
 
Data dodaniaPrzedmiot zamówieniaStatusZobacz
2019-10-23

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań. Część I - Podstawowe wyposażenie laboratoryjne szklane i z tworzyw sztucznych, Część II - Specjalistyczne i pomocnicze szkło i materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych, Część III - Materiały laboratoryjne nieszklane, Część IV - Wyposażenie do pobierania i przechowywania próbek, Część V - Materiały laboratoryjne do chromatografii, Część VI - Naczynia miarowe szklane i z tworzyw sztucznych"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2019-10-15Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia dotyczącego zaprojektowania, wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjnych (tablicy informacyjnej i naklejek) związanych z realizacją projektu nr POIS.02.01.00-00-0003/19-00.Aktywnydowlnload
2019-10-15

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Dostawa bloków do mineralizacji próbek do oznaczania azotu Kjeldahla dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2019-10-11Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. "Dostawa gazów wzorcowych wraz z dzierżawą butli dla Centralnego Laboratorium Badawczego. Zadanie I. Dostawa gazów specjalnych do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego. Zadanie II. Dostawa mieszanin gazowych BTX. Zadanie III. Dostawa mieszanin gazowych zawierających SO2, NOx, CO."Aktywnydowlnload
2019-10-08Zapytanie ofertowe na: "Zakup szkoleń dla 8 operatorów BSP - UAVO BVLOS, fotogrametria". Znak sprawy: DI/220/14/2019/rjAktywnydowlnload
archiwum