kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj442
W tym miesiącu17511
W tym roku102000
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
bip logo
Biuletym Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
 
Data dodaniaPrzedmiot zamówieniaStatusZobacz
2019-02-15

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Zakup analizatorów do pomiarów zanieczyszczeń gazowych"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2019-02-11Zapytanie w sprawie szacowania wartości zamówienia na zadanie: Usługa hotelowo - gastronomiczna na potrzeby seminarium podsumowującego warsztaty dla organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0077/17-00 "Droga do czystego środowiska - program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm"Aktywnydowlnload
2019-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Zakup kontenerów dla automatycznych stacji pomiarowych w sieciach monitoringu jakości powietrza"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2019-02-08Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska"Aktywnydowlnload
2019-02-01Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na pracę "Monitoring ichtiofauny rzecznej w latach 2019-2021 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych wraz z opracowaniem metodyki oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie stanu ichtiofauny"Aktywnydowlnload
archiwum