kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj1116
W tym miesiącu16085
W tym roku16085
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Biuletym Informacji Publicznej » Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych
 
Data dodaniaPrzedmiot zamówieniaStatusZobacz
2020-12-28

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Sukcesywna dostawa wzorców laboratoryjnych do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ - w podziale na części", Nr sprawy: ZP/220-126/20/AO

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2020-12-28

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2020-12-28

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań.Część I - Podstawowe wyposażenie laboratoryjne szklane i z tworzyw sztucznych. Część II - Specjalistyczne i pomocnicze szkło i materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych. Część III - Materiały laboratoryjne nieszklane. Część IV - Wyposażenie do pobierania i przechowywania próbek. Część V - Materiały laboratoryjne do chromatografii."

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2020-12-23

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2021 roku."

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Aktywnydowlnload
2020-12-23Zapytanie w sprawie szacowania wartości zamówienia pn. " Zakup i dostawa aparatury pomiarowej do monitoringu hałasu. Część 2. Zadanie 2 - Zakup mobilnych stacji monitoringu hałasu ? pojazdy do przewożenia kontenerów pomiarowych? finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Aktywnydowlnload
archiwum