kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj129
W tym miesiącu19619
W tym roku89603
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Rejestr Zmian
TematOsoba modyfikującaData

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego na potrzeby wykonywanych badań.Część I - Podstawowe wyposażenie laboratoryjne szklane i z tworzyw sztucznych. Część II - Specjalistyczne i pomocnicze szkło i materiały laboratoryjne z tworzyw sztucznych. Część III - Materiały laboratoryjne nieszklane. Część IV - Wyposażenie do pobierania i przechowywania próbek. Część V - Materiały laboratoryjne do chromatografii."

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Sukcesywna dostawa wzorców laboratoryjnych do Oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ - w podziale na części", Nr sprawy: ZP/220-126/20/AO

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Sukcesywna dostawa rozpuszczalników dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ - w podziale na części". Znak sprawy ZP/220-127/20/PC

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-13
Zapytanie ofertowe na przygotowanie opracowania pt. "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Organizacja, system pomiarowy, metody badań. Wytyczne do realizacji" wraz z drukiemJanusz Ludwiak2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Serwisowanie pojazdów użytkowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-13