kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj125
W tym miesiącu19615
W tym roku89599
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Rejestr Zmian
TematOsoba modyfikującaData
Pozostałe stanowiska w służbie cywilnejJanusz Ludwiak2021-04-13
Zapytanie w sprawie rozeznania rynku na wykonanie zamówienia pn. "Wprowadzenie zmian i modyfikacji do bazy danych monitoringu pól elektromagnetycznych JELMAG"Janusz Ludwiak2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. "Okresowa kontrola poprawności działania poborników LVS i wykonanie ich przeglądu technicznego w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń pomiarowych na stacjach automatycznych krajowej sieci monitoringu powietrza Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ", Oznaczenie sprawy ZP/220-124/20/MST

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2021 roku."

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-13

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Monitoring siedlisk przyrodniczych z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w 2021 roku"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-13