kontrast polski angielski
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj110
W tym miesiącu19600
W tym roku89584
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Rejestr Zmian
TematOsoba modyfikującaData
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki pn. "Materiały eksploatacyjne do analizatorów chromatografów gazowych z detekcją mas GCMS, GCMSMS oraz chromatografów cieczowych firmy Shimadzu", znak sprawy ZP/220-85/20/MRJanusz Ludwiak2021-04-08
Zapytanie ofertowe na dzieło pn.: "Recenzja metodyki monitoringu rysia opracowanej w ramach projektu POIŚ pn.: Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska"Janusz Ludwiak2021-04-08
Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług kurierskich dla potrzeb Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w obrocie krajowym"Janusz Ludwiak2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. Wsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM Enviro

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt. "Modyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, której przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - część I"

* Platforma zakupowa Zamawiającego

* Instrukcja korzystania z platformy zakupowej dla Wykonawcy

Janusz Ludwiak2021-04-08