kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj47
W tym miesiącu8544
W tym roku46751
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » Konsultacje społeczne » Konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu monitoringu wód morskich, 6-27 marca 2020 r.
2020-03-05 10:34:43
Konsultacje społeczne projektu aktualizacji programu monitoringu wód morskich, 6-27 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 351 ust. 16 ustawy - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska jako właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska opracowuje aktualizację program monitoringu wód morskich zawierający: wykaz stanowisk badań monitoringowych z przyporządkowaniem im zakresu i częstości prowadzenia pomiarów i badań oraz metodyk referencyjnych lub warunków zapewnienia jakości pomiarów i badań dla poszczególnych wskaźników, o których mowa w art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo wodne.

Poniżej można pobrać dokument w wersji elektronicznej:

 

 

Projekt dokumentu został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 38 z dnia 22 marca 2021 roku i opublikowany w Monitorze Polskim (M.P. z dnia 29 kwietnia 2021 r. poz. 414,
https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/414

 

drukuj drukuj