Od początku awarii ściekowej do dnia 8 września, w Warszawie do Wisły zrzucono 2 460 613 m3 nieoczyszczonych ścieków, które zawierają ścieki bytowe z gospodarstw domowych, ścieki przemysłowe i wody deszczowe.


Dzisiaj w godzinach porannych uruchomiono awaryjny przesył części ścieków nieoczyszczonych ze strony lewej na prawą - docelowo do oczyszczalni „Czajka”. W ciągu 7 pierwszych godzin od uruchomienia, awaryjnym przesyłem do oczyszczalni dopłynęło 17 216 m3 ścieków, co stanowi około 26% ogólnej ilości ścieków przepływających w tym czasie kolektorem z wylotem do rzeki Wisły.
Aktualnie nie zanotowano nowych zgłoszeń o zastoiskach ścieków oraz o miejscach, gdzie pojawiła się  piana na rzece Wiśle.
Podczas badania organoleptycznego (wzrokowego), przeprowadzonego przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku poczyniono następujące obserwacje:
- Wyszogród – (przystań) – między łódkami gromadzi się brązowy kożuch, widoczne dno, wyższy poziom wody niż w poprzednich dniach;
- Wyszogród – (koło mostu) – gromadzący się brązowy kożuch, widoczne dno;
- Kępa Polska – Czerwonka – śladowe ilości piany płynącej po powierzchni wody, duży nurt i wyższy poziom wody niż w poprzednich dniach;
- Kępa Polska – (za kościołem) – biała piana płynąca po powierzchni wody, spory przepływ wody, poziom wody wyższy niż w poprzednich dniach;
- Rakowo – małe ilości piany płynącej po powierzchni wody, woda lekko mętna, widoczne dno, duży nurt, częściowo piana zbiera się przy brzegu;
- Molo w Płocku – brak piany i innych zanieczyszczeń;
- ul. Grabówka w Płocku – brak piany, widoczne dno;
- ul. Gmury w Płocku – brak piany, widoczne dno.

Nadal ścieki, przed zrzutem do rzeki, kierowane są przez MPWiK na trzy kraty, co ma zapobiec przedostawaniu się do Wisły nieczystości stałych, np. sanitarnych. W sobotę zwiększono liczbę urządzeń do ozonowania ścieków z 5 do 6. Wylot ścieków w dalszym ciągu nie został zabezpieczony przed zagrożeniem wypływem substancji ropopochodnych. Podczas oględzin w bezpośredniej okolicy wylotu inspektorzy nie zaobserwowali zanieczyszczeń tymi substancjami. Ścieki surowe z kolektora do zrealizowanego zastępczego przesyłu ścieków odprowadza 10 pomp spalinowych. Część ścieków nieoczyszczonych nadal trafia bezpośrednio do rzeki Wisły.


Monitoring badawczy


Wyniki badań wykonanych w dniu  08 września 2019 r. przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ:


- pomiary o godz. 08:15 Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1
    Temperatura wody – 20,7 0C
    Tlen rozpuszczony – 7,4 mg/dm3
    pH – 7,9
    Przewodność elektrolityczna – 1108 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 47 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,5 mg/dm3
    ChZTcr – 29,1 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,095 mg/dm3
    OWO – 8,04 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina.

- pomiary o godz. 08:50 Wisła poniżej wylotu kolektora przy ul. Farysa 1
    Temperatura wody – 20,4 0C
    Tlen rozpuszczony – 6,4 mg/dm3
    pH – 8
    Przewodność elektrolityczna – 1113 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 75 mg/dm3
    Azot amonowy – 3,2 mg/dm3
    Azot ogólny – 7,16 mg/dm3
    ChZTcr – 86,9 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,745 mg/dm3
    OWO – 16,8 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: tlen rozpuszczony, przewodność, zawiesina, azot amonowy, azot ogólny, ChZTcr, fosfor ogólny, OWO.

- pomiary o godz. 07:35 Wisła w miejscowości Kazuń -
    Temperatura wody – 200C
    Tlen rozpuszczony – 8,5 mg/dm3
    pH – 8,2
    Przewodność elektrolityczna – 1115 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 45 mg/dm3
    Azot amonowy – <0,050 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,55 mg/dm3
    ChZTcr -32,5 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,11 mg/dm3
    OWO – 5,58 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametrów: przewodność, zawiesina, ChZTcr.

- pomiary o godz. 05:20 Wisła w miejscowości Wyszogród
    Temperatura wody – 17,2 0C
    Tlen rozpuszczony – 8,1 mg/dm3
    pH – 8,3
    Przewodność elektrolityczna – 1056 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 34 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,81 mg/dm3
    ChZTcr -33,6 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,125 mg/dm3
    OWO – 12,1 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność, zawiesina,  ChZTcr.

- pomiary o godz. 06:10 Wisła przed miastem Płockiem przy ul. Grabówka (przed ujęciem wody) -
    Temperatura wody – 18,0 0C
    Tlen rozpuszczony – 10,6 mg/dm3
    pH – 8,2
    Przewodność elektrolityczna – 1042 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 32 mg/dm3
    Azot amonowy - <0,078 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,47 mg/dm3
    ChZTcr -32,7 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,116 mg/dm3
    OWO – 9,43 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność, zawiesina, ChZTcr.

- pomiary o godz. 08:05 Narew w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki -
    Temperatura wody – 19,7 0C
    Tlen rozpuszczony – 6,3 mg/dm3
    pH – 7,8
    Przewodność elektrolityczna – 514 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 11 mg/dm3
    Azot amonowy – 0,15 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,3 mg/dm3
    ChZTcr -27,7 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,22 mg/dm3
    OWO – 8,92 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: tlen rozpuszczony.

- pomiary o godz. 08:30 Wisła w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki -
    Temperatura wody – 20,2 0C
    Tlen rozpuszczony – 7,6 mg/dm3
    pH – 7,9
    Przewodność elektrolityczna – 1047 µS/cm
    Zawiesina ogólna – 38 mg/dm3
    Azot amonowy – 0,05 mg/dm3
    Azot ogólny – 1,82 mg/dm3
    ChZTcr -41,2 mg O2/l
    Fosfor ogólny – 0,2 mg/dm3
    OWO – 6,11 mg/dm3
Powyższe wyniki wskazują na przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu ekologicznego dla parametru: przewodność, zawiesina, ChZTcr.

Szczegółowe wyniki badań wykonanych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ dla WIOŚ w Warszawie dostępne są tutaj.

[1] mg/dm3 – miligram/decymetr sześcienny
[2] µS/cm – mikrosimensy/centymetr
[3] ChZTcr - Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (chromianowe)
[4] OWO - Ogólny węgiel organiczny

Kontakt: Agnieszka Borowska, tel. 502 141 173
Rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Go to top

We use cookies to provide you with a better user experience and for statistical purposes. If you do not block cookies, you consent to use them and store them in the memory of your device. Remember that you can manage cookies by changing your browser settings.